Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Husum Kirke, Husum Sogn er ledig pr. 1. april 2021.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

  • Bistå kommunikationsmedarbejderen med ekstern kommunikation, især via sociale medie
  • Bistå med særlige aktiviteter og diakonale arrangementer
  • Bistå med frivillighedsarbejde
  • I særlige tilfælde stå til rådighed for opgaver af anden faglig karakter

Husum Sogn har 10.628 indbyggere og 18 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved høj grad af åbenhed og frivillighed. Husum Kirke ønsker at være en involverende og inkluderende sognekirke med et bredt og varieret udbud af gudstjenester og aktiviter.

Vi forventer, at du:

  • har erfaring med kirkeligt arbejde og kan bevæge dig frit i arbejdet med sociale medier.
  • har særlige evner for og interesse i at kommunikere med mennesker

Du er muligvis studerende inden for teologi, diakoni eller lignende. 

Ansættelse sker ved Husum Sogns Menighedsråd beliggende Husum Kirke, Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)

Løn samt OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 82.069 kr. årligt ved ansættelse på 10 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Eva Korntved på telefonnummer 23708240/mail evko@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Husum Sogn, Husum Kirke, Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj, eller på mail til 7067fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. marts 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fra 5.-15. marts 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Der vil tillige blive indhentet børneattest.