Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner/gartneriarbejder

En stilling som gartner/gartneriarbejder ved Nykøbing Mors kirkegård er ledig pr. 1. marts 2023.

Der er tale om en sæsonansættelse i perioden er marts – dec. (ca. 9 mdr. pr. år).

Vi søger: Positiv og stabil medarbejder, gerne gartneruddannet, som har interesse i det grønne erhverv og gerne vil arbejde på en kirkegård. Du skal kunne indgå i kirkegårdens medarbejdergruppe.

Vi tilbyder: Spændende, selvstændigt arbejde, med mange varierende opgaver og et godt arbejdsmiljø.

Ansættelse sker ved Nykøbing Mors-Tødsø sognes menighedsråd.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen i nutidskroner udgør årligt for gartnere i Øvrige land:
(trin 1) 301.581,11 kr. og
(trin 2) 310.611,02 kr.

Lønnen i nutidskroner udgør årligt for gartneriarbejdere i Øvrige land:
(trin 1) 262.671,42 kr. og
(trin 2) 270.005,45kr.

Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Søren Trab Christensen på telefonnummer 97 72 08 64 / mail: stch@km.dk

Ansøgning sendes til Nykøbing Mors Kirkegård, Fredensvej 10, 7900 Nykøbing Mors eller på mail til stch@km.dk.

Ansøgningsfrist: 10. februar 2023.