Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Herning Kirke, 7400 Herning

Herning Kirke i Herning Søndre Provsti, Viborg Stift har en 30 timers kirketjenerstilling ledig til besættelse 1. januar 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Herning Kirke søger en kirketjener, der sammen med kirkens øvrige personale vil være med til at sikre den daglige drift af en levende kirke, som favner og inkluderer hele menigheden, med mange former for gudstjenester, arrangementer og koncerter. Kirke og kirkehus rummer dagligt en bred vifte af aktiviteter, hvor du som kirketjener får en vigtig rolle i at møde de mennesker, der søger kirken og kirkens mange frivillige med imødekommenhed og samtidig være med til at dagligdagen fungerer med en række praktiske opgaver. Du vil skulle samarbejde om kerneopgaven med en kirketjener på fuld tid, 2 kordegne, 3 organister, en kirke-kulturmedarbejder og kirkens 3 præster.

Derfor søger vi en medarbejder, der er i besiddelse af et godt overblik, en stor grad af selvstændighed og med god forståelse for kirkens arbejde, hvor evnen til samarbejde vægtes højt.

Vi ønsker, at du som vores kirketjener: 

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi identificerer os med den danske folkekirkes værdisæt, hvor vi har respekt for traditionerne, men også gerne vil være kirke ind i nutiden
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende
 • er mødestabil og fleksibel i forhold til arbejdstider samt i besiddelse af ordenssans
 • har overblik og kan strukturere din arbejdsdag
 • kan arbejde selvstændigt, men også er villig til at se værdien i et tæt samarbejde med vores anden kirketjener, kirkens præster, kirkens øvrige medarbejdere og menighedsrådet hen over året.

Kirketjenerens hovedopgaver er bl.a. følgende: 

 • Kirketjenester: Praktisk medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer
 • Rengøring: Daglig rengøring og vedligeholdelse af kirke og kirkehus.
 • Værtsfunktion: Klargøring og efterfølgende oprydning i forbindelse med aktiviteter i kirken.
 • Pedelfunktion: Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og kirkens inventar, herunder vedligehold og mindre reparationer
 • Teknik: Betjene kirkens klimaanlæg, klokkestyring, lyd-, video- og IT-udstyr.
 • Diverse: Praktiske opgaver såsom indkøb og opgaver i køkkenet.
 • er arbejdsom med praktisk sans, så kirken og kirkehuset fremstår vedligeholdt, pænt og rengjort
 • har teknisk snilde og har mod og lyst til at sætte dig ind i og holde dig ajour med kirkens tekniske installationer såsom storskærme, streamingudstyr, lydanlæg, varmeanlæg mm.
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde og at arbejdsmængden varierer

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 277.498 – 357.827 (niveau pr. 1. oktober 2021). Aftale om indplacering i intervalløn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Hertil kommer overenskomstbestemt tillæg på kr. 1.225,77 årligt (niveau pr. 1. oktober 2021). Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 26.186,90 (niveau pr. 1. oktober 2021). Til ovenstående kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført på ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkepersonale.dk.

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsansættelse ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidige stilling. Der vil i så fald skulle foretages en klassificering af stillingen.

Der vil blive indhentet børneattest, og ansøgeren skal være indstillet på, at der evt. indhentes referencer, hvorfor referencenavne bedes oplyst i ansøgning.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til kirkens kontaktperson Else-Marie Bank Jensen; på mobil 2924 1680 – træffes bedst onsdage kl. 9.00-14.00.

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8789fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist tirsdag d. 7. december kl. 12.00.

Der kan læses mere om Herning Kirke på https://herningkirke.dk/