Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Diakonal områdeleder

Karlslunde Strandkirke søger en diakonal områdeleder til at lede, udvikle og styrke det diakonale arbejde i kirken. Stillingen er fast og som udgangspunkt på 30 timer/uge.

Vi tilbyder:

 • en aktiv kirke med fokus på diakoni, som vi definerer som: at bede og arbejde for, at Guds Riges kraft kommer med forløsning til mennesker i alle samfundslag og med mange typer behov
 • et afvekslende arbejde med mange teamopgaver og få soloopgaver
 • en meningsfuld hverdag i et stort sogn med mange forskellige mennesker
 • gode kollegaer og frivillige, der er vant til at arbejde selvstændigt med diakoni
 • stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for fleksible arbejdstider
 • tæt teamsamarbejde med præst, tilknyttet det diakonale område
 • kollegial supervision

Jobbet indeholder bl.a. følgende arbejdsopgaver:

 • lede og udvikle diakonien, så vi når bredere ud til sognet; her tænkes i første omgang på
  - ældre i ensomhed og/eller sorg
  - familier med skilsmisse, misbrug og børn med diagnoser
  - børn og unge med angst
  - mennesker med anden etnisk baggrund (migranter/flygtninge) – integration, fællesskab, dele evangeliet
 • organisere og udruste, inspirere og give sparring til de frivillige i tjeneste på tværs af de nuværende indsatser i kirken
 • skrive fondsansøgninger og ad den vej øge kapaciteten af eksisterende diakonale tilbud fra kirken
 • netværke med andre institutioner, kommuner, kirker, skoler og organisationer mv.

Jobbet kan indeholde andre opgaver baseret på dine kvalifikationer og interesser.

Vi forventer, at du:

 • er kirkeligt engageret og har en interesse i at arbejde i en kirkelig sammenhæng med mennesker i forskellige udfordrende livssituationer 
 • har et drive, der kan lede, udvikle og løfte kirkens diakonale arbejde
 • har ledererfaring med generel og bred kompetence; gerne pædagogisk-psykologisk kompetence (realkompetence)
 • har evne til at bevare overblikket, også når der er mange bolde i luften
 • indgår i et teamsamarbejde med øvrige ansatte og frivillige
 • er god til at skabe relationer
 • er fleksibel og hjælpsom i hele paletten af kirkens aktiviteter
 • har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • kan engagere menigheden bredt i diakoni (f.eks. aktiv søndag, bygge bro mellem fællesskaber i kirken og mennesker)
 • er synlig i kirkens daglige liv
 • kan kombinere nytænkning med respekt for eksisterende aktiviteter
 • kan arbejde loyalt efter Strandkirkens værdier.

Læs hele stillingsopslaget på vores hjemmeside.
Ansøgningsfrist 20. december 2021