Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

Ved Faurholt Kirke er der ansat to kirkesangere, som deler en deltidsstilling.

Den ene kirkesanger har opsagt sin stilling pr. 1. august.

Denne stilling er derfor ledig og ønskes besat pr. 1. september eller snarest derefter.

Stillingen er på 3 timer ugentligt i gennemsnit.

Vi søger en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke menigheden i at synge sammen. Og vi søger en kirkesanger der ønsker at indgå i et godt og inspirerende arbejdsfællesskab med øvrige ansatte og med menighedsrådet

Kirkesangeren medvirker ved gudstjenester, andre kirkelige handlinger og efter aftale ved Kirkeaften.

Ved gudstjenesten beder kirkesangeren de ind- og udgangsbønner, som præst og menighedsråd har vedtaget at bruge.

Faurholt Sogns Menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Aftale om lønindplacering indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger kan fås hos formand for kontaktudvalg Arne Juelsgård 40 11 17 75.

Ansøgningsfrist: 21. august

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Arne Juelsgård mail arne@apauto.dk


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ via https://www.jobmidt.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ed8cc224)