Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Ansager og Skovlund kirker

 

 

En stilling som gravermedhjælper ved Ansager og Skovlund kirkegårde  er ledig

med tiltrædelse 15 marts , evt. 1. april .

Stillingen  er på 25 timer ugentlig med årsnorm på 1000  timer .

Stillingen er fast, og med  vinterhjemsendelse .

Som gravermedhjælper deltager du i den daglige drift og vedligeholdelse af kirkegårdene og  bygningerne .

Herunder bl.a :

   Rengøring af gravsteder

   Hæk- og plæneklipning

   Anlæggelse af gravsteder

   Rengøring af kirker og øvrige bygninger.

   Kirketjeneste ved kirkelige handlinger

Vi forventer, at du:

  Har lyst og  evne til alt slags arbejde på kirkegården,i kirkerne og tilhørende    bygninger

  Er parat til at tage ansvar

  Kan arbejde stabilt og selvstændigt

  Er positiv og bidrager med godt humør

  Er venlig og imødekommende overfor besøgende på kirkegårde og kirker

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer og højt humør og med respekt for det arbejde vi udfører.

  Da det meste arbejde foregår udendørs, er det en forudsætning, at du er parat til dette.

  Vi er en arbejdsplads med mange maskiner og hjælpemidler, dog må der forventes en       

  del hårdt fysisk arbejde , hvorfor en god fysik kræves.

  Oplæring efter behov

  Kørekort og bil kræves

Du ansættes på timeløn efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør -ved fuldtidsarbejde- for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 254.779,00 (trin 1)  og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner), . Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.520,00 (trin 1) og kr. 301.278,00 (trin 2) (nutidskroner).  Løn, pension og feriepenge efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles med Menighedsrådet før ansættelsen. Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse i stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Vivi Hansen tlf 42735077  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ansager menighedsråd på mail til 8872fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18/2 2021 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest muligt efter fristens udløb. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.