Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Bangsbostrand kirke

Vi har et interessant job til dig som kirketjener. Kan du se dig selv i et job, hvor afvekslende opgaver og et givende samarbejde er en del af hverdagen – så søg!

Bangsbostrand Kirke er en travl bykirke med mange aktiviteter både i kirken og i vores foredragslokaler (Sydfløjen), så vi keder os aldrig. 

Den ene af vores kirketjenere går på pension, så vi har en ledig 37 timers stilling. Kirketjeneren har en bred vifte af opgaver og er ofte den første person, man møder, når man besøger kirken. Derfor søger vi en serviceminded og imødekommende medarbejder.

 

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • At udføre kirketjeneropgaver i relation til alle kirkelige handlinger i tæt samarbejde med vores præster
 • Daglige og periodiske rengøringsopgaver i kirken og de tilhørende bygninger
 • Føre tilsyn med kirken, de øvrige bygninger, installationer og inventar
 • Vedligeholdelse af kirkens udendørsarealer
 • Opstilling af borde og stole ved forskellige arrangementer samt oprydning
 • Borddækning, kaffebrygning, anretning af mad
 • Indkøb
 • Ordne vasketøj
 • Kontakt til håndværkere, blomsterhandlere og andre samarbejdspartnere
 • Samarbejde med kirkens frivillige

 

Du kommer med:

 • Lyst til at arbejde kvalitets- og ansvarsbevidst og indgå i et team, hvor vi alle hjælper hinanden
 • Lyst til at sørge for, at kirken og de tilhørende lokaler altid fremstår præsentable for vores besøgende
 • Evne til at være en holdspiller
 • Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstid – herunder weekend-og aftenarbejde
 • Venlighed og imødekommenhed
 • Et godt overblik som du anvender i pressede situationer
 • En robust fysik
 • Hænderne ”skruet rigtigt på”
 • Grundlæggende IT-kundskaber
 • Kørekort til personbil
 • Motivation ift. muligvis at lære et nyt arbejdsområde at kende.

 

Om os:

I Bangsbostrand kirke har vi et godt samarbejde, samt et godt og velfungerende personaleteam, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faggrænser.

Vi har 2 præster, 2 kirketjenere, hvoraf den ene også er PR ansvarlig, 2 kordegne hvoraf den ene også er kirke kultur medarbejder, 1 organist, samt 1 korleder for vores børnekor og ungdomskor. Korlederen er også kirkesanger.

 

Og nu er du blevet nysgerrig

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakt enten:

Kontaktperson Lisbeth Dørum tlf. 30 31 56 79
Formand Søren Borup, tlf. 21 76 38 34
Præst Tove K. Brogaard, tlf., 30 35 63 26

 

Og hvad så nu?

Vi vil gerne ansætte dig pr. 1. april 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Send os en ansøgning med relevante bilag til kontaktperson Lisbeth Dørum pr. mail på 8479fortrolig@sogn.dk senest den 6. februar 2023 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 7.

 

Praktiske informationer

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger der ikke allerede har gennemført kirketjeneruddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Du får løn under uddannelsen, og kursusgebyret betales af menighedsrådet.

Se mere på hjemmesiden www.folkekirkenspersonale.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og

CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og

CO10-Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener.

Se www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. Fikspunktet er 283.243,77 kr. Fikspunktet er menighedsrådets udgangspunkt for forhandling om lønintervallet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 26.729,16 kr. årligt. Overenskomsttillæg udgør 1.251,15 kr. pr. år.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.