Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder til Ravnsbjerg Sogn, Aarhus

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder til Ravnsbjergkirken til at varetage en række af kirkens aktiviteter – flere af dem i samarbejde med præsterne.

Stillingen er en deltidsstilling på 32 timer pr. uge.

Tiltrædelse den 1. august 2023.

 

I Ravnsbjergkirken er der højt til loftet og vi har et mangfoldigt udbud af gudstjenester og aktiviteter.

Ravnsbjerg Sogn er et multikulturelt sogn med en lav medlemsprocent, mange nationaliteter, meget socialt boligbyggeri og høj ledighedsprocent. Derfor er diakoni i stigende grad gennemsyrende og bærende i vores hverdag, grundidentitet og kirkelige udbud.

Vi er derudover en ung personalegruppe, som vægter en positiv holdånd højt; Vi er gode til at hjælpe og bakke hinanden op – og vi garanterer grin hver dag.

 

Arbejdsområderne:

  • Planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervisning på 1., 3. og 5. klassetrin i sparring med den ene af præsterne. Du står for kommunikation med forældre og skoler, den praktiske og kreative forberedelse samt den pædagogiske og kreative linje i undervisningen
  • Planlægning og gennemførelse af børnegudstjenester i samarbejde med præsterne samt de praktiske forberedelser
  • Babysalmesang
  • Legestue for 1-3-årige (musikalsk, motorisk, fortællende eller noget helt fjerde)
  • Strikkeri i sognegården
  • Events i løbet af året, for eksempel høstgudstjeneste, juletræsfest, fastelavn, kyndelmisse, Skt. Hans, konfirmandaftener, familiedag, arrangementer for sognets institutioner etc.
  • Formidling af kirkens aktiviteter og hverdag på hjemmesiden, sociale medier, øvrig annoncering, plakater mv. samt forfaldende administrative opgaver
  • Indgå i arbejdet med familienetværk med sognets nydanskere

Du skal være indstillet på at arbejde på egen hånd og som en del af en gruppe ansatte og frivillige i sognet.

Vi lægger vægt på, at du har et godt kendskab til Folkekirken og har kompetencer til at være kirkens billede udadtil - både i undervisning og andre aktiviteter. Du har en pædagogisk og social forståelse af sammenhænge.

 

Det formelle:
Du ansættes ved Ravnsbjerg menighedsråd og samarbejder med personalet og de frivillige ved kirken. Du får stillet et kontor til rådighed og har gode kolleger omkring dig i din hverdag. Der kan forekomme samarbejdsopgaver ved andre menighedsråd.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 302.851 – 401.278 kr. Fikspunktet er 317.994 kr.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 317.991 – 454.276 kr. Fikspunktet er 333.136 kr.

Der ydes et rådighedstillæg på 33.273 kr. og et OK-tillæg på 924 kr.

Alle beløb er oplyst i nutidskr. svarende til en fuldtidsstilling. Lønnen udbetales med 32/37.

Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest.

 

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Simen Persoons, kontaktperson@ravnsbjergkirken.dk på mobil 20922982.

Er jobbet lige dig, så send din ansøgning via Jobindex på dette link: https://www.jobindex.dk/c?t=e2006586&ctx=w&u=21600363&source=jobtext

Ansøgningsfrist: den 5. juni 2023.

Samtaler finder sted den 14. juni 2023.

Der vil blive indhentet referencer inden ansættelse.