Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

 

Stillingen som graver ved Karleby, Horreby og Sdr. Alslev Kirker i Karleby-Horreby-Sdr. Alslev sogne, er ledig pr. 1. november 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal i samarbejde med gravermedhjælper, varetage følgende opgaver:

 • være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, samt vedligeholde præstegårdshaven
 • ajourføring af gravstedskartotek/protokoller, udskrivning af årsregninger,
 • kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • klargøring til kirkens aktiviteter
 • praktiske funktioner i forbindelse med begravelseshandling, som f.eks.: anvisning af gravsteder.

Kirkerne har automatiske ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • Er samvittighedsfuld og pligtopfyldende
 • Har forståelse og respekt for kirkens værdier
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Vil indgå i et konstruktivt arbejde med kirkens øvrige ansatte og menighedsråd
 • Er fortrolig med brugen af PC
 • Kan møde mennesker i glæde og sorg og er parat til at give kirkens besøgende en positiv oplevelse.
 • Har lyst til og gerne erfaringer med det grønne område
 • Har fleksibel tilgang til både arbejde og arbejdstider

Ansættelse sker ved Karleby-Horreby-Sdr. Alslev Menighedsråd, Tunderup Strandvej 1, 4800 Nykøbing F.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 For ansøgere uden gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.894,58 kr. – 356.764,74 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 298.894,58 kr.

For ansøgere med gartnerisk uddannelse sker i løngruppe 2,. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,25kr. – 371.325,89kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.798,51 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansættelse sker med en prøvetid på 3 måneder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Tommy Raahaug, tlf. 40 32 99 20.

 Ansøgningen med relevante bilag sendes til: Formand Tommy Raahaug, Karleby-Horreby-Sdr. Alslev Menighedsråd, Møllebakkevej 7, Horreby, 4800 Nykøbing F., mail: 7585fortrolig@sogn.dk

 Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 41.