Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper og kirketjener - Deltidsstilling

Deltidsstilling som gravermedhjælper ved Stauning Kirke og Kirkegård.

Stillingen er ledig pr. 1. marts 2022. Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 30. november 2022. Medhjælperen vil kunne blive genansat i tilsvarende perioder de følgende forår. Vi kan tilbyde ca.700 timer i ansættelsesperioden. Timerne fordeles af graveren. Afhængig af opgaver og årstider kan der i perioder være brug for, at vedkommende møder på fuldtid.

Arbejdsopgaver:

-Afløsning ved kirkelige handlinger i graverens ferie, fridage og friweekender


-Renholdelse af gravsteder og arealer på kirkegården samt rengøring af kirke m.m.

-Græsslåning

-Kalkning af kirkegårdsmur

-Grandækning


-Små reparationer

Der stilles ikke krav til, at ansøgeren har tidligere erfaring indenfor området, bare man har lyst til at lære og gerne vil arbejde udenfor. Vi søger en venlig og imødekommende medarbejder med en respektfuld tilgang til kirken og kirkegårdens brugere. Fleksibilitet og lysten til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med graveren og de øvrige ansatte ved kirken vægtes højt.

Hvis du søger en deltidsstilling i grønne omgivelser, med vekslende arbejdsopgaver, vekslende arbejdstider og masse af frisk luft hører vi gerne fra dig.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Graver, Lisbeth Jensen, tlf. 29 12 00 99.

Menighedsrådets kontaktperson, Catherine Sienkiewicz tlf. 25 11 89 90 eller på mail: cjbs.dk@gmail.com

Ansøgninger med relevante bilag sendes til kontaktpersonen ved Stauning Menighedsråd, Catherine Sienkiewicz, Sønderbyvej 6, 6900 Skjern eller email: cjbs.dk@gmail.com

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. jaunuar 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2, 2022.

Aflønning sker på timebasis.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravemedhjælpere på Landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen kan ses på

https://www.folkekirkenspersonale.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/overenskomster/Overenskomst_for_gravermedhjaelpere_paa_landsbykirkegaarde_-__OK21__-_SO4001.pdf