Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist - Kirkemusiker søges

Ejstrup-Gludsted menighedsråd søger en ny organist/kirkemusiker med tiltrædelse 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at

 • Varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Spille både traditionel kirke- og rytmisk musik
 • Medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og i sognenes øvrige aktiviteter
 • Medvirke ved handlinger på plejehjem
 • Deltage og være aktiv i udvalg som arrangerer koncerter/musikarrangementer
 • Lede et kirkekor
 • Medvirke ved babysalmesang

 Vi forventer, at du

 • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med præst, menighedsråd, øvrige medarbejdere og frivillige tilknyttet Ejstrup og Gludsted sogne.
 • Er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
 • kan transponere

 Vi tilbyder

 • En stilling på 28 timer/uge
 • En stilling, hvor der med den rette organist – kirkemusiker er gode udviklingsmuligheder
 • En fleksibel medarbejderstab
 • Et godt og samarbejdende arbejdsmiljø

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 317.853 kr. – 387.311 årligt (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.

Basisløntrin 1 udgør kr. 306.709 årligt (nutidskroner)

Basisløntrin 2 udgør kr. 322.247 årligt (nutidskroner)

Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.801kr. – 416.247 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 292.103 kr. (nutidskroner). OK tillæg udgør årligt 947,19 kr. (nutidskroner)

Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jens Erik Skals på telefonnummer 2327 7742 eller mail jenserikskals@gmail.com eller formand for Ejstrup-Gludsted menighedsråd Hans Erik Møller, tlf. 2266 8814

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes samlet i en PDF-fil på mail til 8000fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 12. januar 2022 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 20. januar. Vi vil til samtalen anmode om at få lov til at indhente referencer. Ansættelsen vil have 3 mdr. prøvetid og der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.