Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

Kirkesanger

 

En stilling som kirkesanger ved Skals Kirke, Skals Sogn er ledig pr. 15. september 2020 eller snarest derefter.

 

Stillingen er på 402 timer pr. år svarende til 8 timer pr. uge.

 

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handling

Skals Sogn har 2.211 antal indbyggere, 5 antal ansatte i sognet.

 

Vi forventer, at du:

 

  • er en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke menigheden i at synge sammen.
  • ønsker at indgå i et godt og inspirerende arbejdsfællesskab med øvrige ansatte og med menighedsrådet.

Ansættelse sker ved Skals Sogns Menighedsråd beliggende Skringstrupvej 4, 8832 Skals

 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

                                                                       

Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.469,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.773,75 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner)

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Sonja Germann på telefonnummer 26978641.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8531fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. august 2020.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 33.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.