Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Øse Kirke

Vi søger en Gravermedhjælper snarest muligt.

Der tilbydes arbejde med fleksibel arbejdstid, omkring 650 timer pr. sæson.

(fra omkring 1. april til ca. 1. december.

Ansættelse/aflønning sker i overensstemmelse med overenskomst med Graver-

medhjælper for Landsby kirker indgået med Fagligt Fællesforbund.

Arbejdet omfatter: Renholdelse af kirkegård/grønne områder, kirke og kirkehus.

Oplæring: Du vil få oplæring i kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kvalifikationer:

Fleksibel, god til kontakt, samarbejdsvillig, interesse for kirkegårds arbejde, gerne kendskab

til arbejdet (dog ingen betingelse).

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Graver Dorte Larsen på tlf. 30 32 82 50 eller til

Kontaktperson Jane Jensen på tlf. 30 32 35 72.

Ansøgningsfrist: den 22. april 2021.         

Ansøgning sendes via mail til: 8910fortrolig@sogn.dk. til Øse Kirke.

Yderligere oplysninger findes på Øse Kirkes hjemmeside.

Øse Kirke

Sønderskovvej 123

6800 Varde.