Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

En stilling som kirketjener ved Mørdrup Kirke, Mørdrup Sogn er ledig pr. 1. maj 2021

En stilling som kirketjener ved Mørdrup Kirke, Mørdrup Sogn er ledig pr. 1. maj 2021 

Stillingen er på 37  timer pr. uge. 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: 

  • Rengøring og vedligehold af kirken og tilhørende lokaler samt udendørsarealer.
  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger, koncerter og andre arrangementer i kirken.
  • Indkøb og servicering i forbindelse med kirkens forskellige aktiviteter.
  • Har erfaring med IT og sociale medier på aktivt brugerniveau, opdatering af elektronisk kalender, udarbejdelse af plakater og foldere om kirkens arbejde 

Mørdrup Sogn har ca. 8.650 indbyggere.

Ved kirken er der foruden 2 kirketjenere ansat 2 præster, kordegn, organist og 4 kirkesangere.

 

Vi forventer, at du: 

  •  Er praktisk anlagt
  •  Samarbejdsvillig og ansvarsbevidst
  •  Har interesse for kirke og kristendom

 

Ansættelse sker ved Mørdrup Sogns Menighedsråd beliggende Vestermarken 2, 3060 Espergærde

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

 

Der er  rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

 

OK tillæg på 1.213,56 kr. (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Der er 3 mdrs prøvetid og børneattest indhentes.

Der tages forbehold for, at arbejdsområdet udvides til provstiet. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Marianne Madsen på telefon 2860 2526 eller kirketjener Karina Møller på telefon 2131 9691

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til  Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde

mærket ”kirketjener” eller på mail til 9103fortrolig@sogn.dk  

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 08. marts 2021

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 22. marts 2021

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.