Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Skorup-Tvilum Sogn, Silkeborg Provsti

Vil du være vores nye gravermedhjælper?

Vi tilbyder en stilling på 30 timer om ugen i gennemsnit. Det ugentlige timetal kan variere en del henover året. Stillingen indeholder kirketjeneste ved både Skorup og Tvilum Kirker og deles med graveren, hvor I hver har tjenester ca. hver anden weekend.

Din profil:

 • Din baggrund kan være fra mange forskellige brancher
 • Du kan lide at arbejde uden for hele året og har interesse for pleje og vedligehold af grønne områder.
 • Du er alsidig med lyst til at påtage dig mange forskellige opgaver
 • Du har kendskab til vedligehold af maskiner
 • Du er mødestabil
 • Du trives i fællesskab med andre, herunder andre faggrupper og frivillige ved kirken
 • Du er loyal over for folkekirkens opgaver og kan møde mennesker i både sorg og glæde på en professionel måde

Vi tilbyder:

 • To velholdte kirkegårde i Skorup og Tvilum, som ligger naturskønt ved Gudenåen
 • Stor variation i opgaverne
 • En stilling, der bl.a. omfatter vedligehold af kirkegård, praktisk hjælp i forbindelse med aktiviteter, rengøring samt kirketjeneste
 • Et arbejdsmiljø præget af en humoristisk og imødekommende tilgang, hvor vi hjælper hinanden
 • Et godt fællesskab med god opbakning fra kolleger, Menighedsrådet og de frivillige omkring kirken
 • Et arbejde hvor du kommer i kontakt med mange forskellige mennesker
 • En stilling hvor du med god støtte får mulighed for at bringe dine evner i spil, hvor det giver bedst mening

Ansættelse og aflønning

Du ansættes på timeløn efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk kr. 254.779,00 (trin 1) og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.520,00 (trin 1) og kr. 301.278,00 (trin 2) (nutidskroner).  Der betales herudover pension og feriepenge. Lønnen forhandles med Menighedsrådet før ansættelsen.

Tiltrædelse pr. 18. august 2020 eller snarest muligt

For yderligere information kontakt Henriette Christensen, Menighedsrådsformand, tlf. 21 34 93 54

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som sendes pr. e-mail til: 8025fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 27. juli 2020 kl. 18.00. Samtaler forventes afholdt i uge 32.