Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver til Tulstrup Sogn, Skanderborg provsti

 

Tulstrup Sogns Menighedsråd søger en graver til vores landsbykirkegård, der kan varetage driften af kirkegården, indgå i den praktiske afvikling af gudstjenesterne og sikre korrekt administration af gravsteder samt vedligeholdelsesopgaver præstegården.

Ansættelse pr. 15.9.22 eller snarest muligt herefter. Stillingen er på 37 timer om ugen.

 

Kvalifikationer

 • Du har en grøn faglig uddannelse, f.eks. som gartner og gerne erfaring fra lignende arbejde
 • Du besidder stort overblik og har evner for tilrettelæggelse af arbejdet efter årstiderne
 • Du sætter pris på at samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere, menighedsråd, frivillige og samarbejdspartnere
 • Du kan let sætte dig ind i nye administrative opgaver og er daglig bruger af IT
 • Du er udadvendt, serviceorienteret og omgængelig og kan tale med de besøgende på kirkegården
 • Du arbejder løsningsorienteret og er indstillet på fleksible arbejdstider
 • Du har lyst til at sætte dig ind kirkens arbejde og opgaver
 • Du har gyldigt kørekort til bil

 

Opgaverne består bl.a. i

 • Ansvar for kirkegårdens ren- og vedligeholdelse samt pyntning af kirke
 • Vedligeholdelse af præstegårdhaven og andre udearealer
 • Kirketjeneste ved ca. 2-3 gudstjenester om måneden samt årligt ca. 5 kirkelige handlinger
 • Praktisk arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser
 • Administration af gravsteder i Brandsoft Kirkegårdssystem
 • Rengøringsopgaver i kirke, graverkontor og offentligt toilet
 • Deltagelse i planlægningsmøder og sociale arrangementer med kolleger, netværksmøder med andre graverkolleger og lignende

 

Du har fri mindst 2 weekender pr. kvartal.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Kirken har automatisk ringning, hvorfor rådighedstillægget udgør 22.342 kr. årligt. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 med krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftalen inden for intervallet 297.285-379.038 kr. Mindstelønnen er årligt 312.150 kr. + rådighedstillæg. Alle beløb er opgivet som nutidskroner.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte:
Else Marie Klærke, Kontaktperson: tlf. 6134 1940

Ansættelses sker ved Tulstrup Sogns Menighedsråd beliggende Præstebakken 11, 8680 Ry. Menighedsrådet vil indhente referencer og straffeattest forud for tilbud om ansættelse.

Læs mere om os på kirkens hjemmeside: www.allingtulstrup.dk

 

Ansøgningsfrist: 19.8.2022 kl. 12.00.

Ansøgning sendes til Tulstrup Menighedsråd pr. mail: 8034fortrolig@sogn.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 34.