Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Genopslag Organist søges til spændende fast stilling på 32-37 timer

 

Er du vild med musik, og nyder du at få kirkemusikken til at spille, så er det dig vi søger til en spændende og alsidig stilling som organist i Kongerslev-Komdrup Sogne samt Nørre Kongerslev Sogn, Aalborg Østre Provsti.

Vi har opført en ny sognegård i 2022, som vi glæder os til at se og høre fyldt med musik og sangglade børn og voksne. Vi er at finde i naturskønne omgivelser ca. 20 km fra Aalborg.

Vi søger derfor en dygtig og bredt funderet organist, der både er til den klassiske kirkemusik, men som også mestrer den rytmiske musik.

Du vil få mulighed for selv at påvirke indholdet af din stilling, da kirkelivet i sognene har ligget stille under corona, og vi glæder os til at få en engageret organist, der kan hjælpe med at få gang i det igen.

Stillingen er på 32-37 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. maj 2023 eller snarest derefter.

 

Som organist hos os skal du varetage følgende opgaver:

 

 • Spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt plejehjems-, børne- og lejlighedsgudstjenester
 • Lede børnekor og voksenkor
 • Være medlem af koncertudvalget og være tovholder på koncertarrangementer
 • Deltage og spille ved koncerter
 • Deltage og spille ved sang- og sogneaftner
 • Lejlighedsvis deltage ved minikonfirmand- og konfirmandundervisning
 • Da der er frihed i stillingen, ser vi frem til at høre, hvad du vil kunne bidrage med for at styrke det musiske liv i menighederne

 

Vi håber, du har lyst til at blive en del af et godt fællesskab i et pastorat i rivende udvikling. Vi har en meget loyal menighed, der holder af traditionerne, men som også er åben overfor forandring og fornyelse. Der er mange børnefamilier i sognene, og der er god opbakning til kirkerne og vores mange og forskelligartede arrangementer.

Orglet i Sønder Kongerslev er et hyper-akustisk Danhild 25 AD orgel fra Skandinavisk Orgelcentrum.

Orglet i Komdrup er et Bruhn og P.G. Andersen orgel på 7 stemmer, 2 manualer og pedal.

Orglet i Nørre Kongerslev er et Bruno Christensen orgel på 10 stemmer, 2 manualer og pedal.

 

Vi forventer, at du:

 • Er en dygtig organist
 • Er kompetent inden for det klassiske kirkemusikalske repertoire, men at du også har kompetencer inden for den rytmiske musik
 • Har lyst til korledelse af både børn, unge og voksne
 • Kan være tovholder for koncerter og lejlighedsvis selv give koncert eller medvirke
 • Har godt humør og gode samarbejdsevner
 • Vil indgå i et gensidigt positivt samarbejde med præst, menighedsråd og øvrige ansatte
 • Har forståelse for kirkens liv og virke

 

Vi tilbyder:

 • Fast stilling som organist
 • En aktiv og loyal menighed
 • Godt samarbejde med et yngre, engageret team af kollegaer og to arbejdsomme menighedsråd
 • Gode fysiske rammer med adgang til kontor
 • Mulighed for at påvirke egen stilling
 • Ordnede løn- og arbejdsforhold

 

 

Ansættelse sker ved Kongerslev-Komdrup Sognes Menighedsråd beliggende Præstegårdsvej 4, 9293 Kongerslev.

Der er pligt til også at gøre tjeneste ved Nørre Kongerslev Sogn, idet menighedsrådet har indgået en samarbejdsaftale med Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd, hvorfor stillingen vil være omfattet af reglerne om geografisk fleksibilitet.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.762,05 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Kongerslev – Komdrup Sognes Menighedsråd, Uffe T. Sørensen på telefonnummer 2789 5355 eller formand for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd Anne Mette Bak på telefonnummer 6128 2558.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kongerslev – Komdrup Sognes Menighedsråd på mail til 8343fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 4. april 2023, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted fredag den 14. april 2023.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.