Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Hadsten og Vissing Kirker

En stilling som kirketjener ved Hadsten og Vissing Kirker er ledig pr. 1.5.2023 eller hurtigst muligt.

Sætter du en ære i, at menigheden føler sig velkommen i kirken, og brænder du for at kirken er smukt pyntet?
Holder du af at gøre rent og nyder tiden, hvor du løser opgaver selvstændigt?
Har du relevant erfaring, eller lyst til at lære dine opgaver i kirkerne og ved kirketjenester at kende?
Mener du Folkekirkens opgaver og traditioner har stor værdi?
Så er du vores nye kirketjener!

Stillingen er på 14 timer pr. uge.
Stillingen er tidsubegrænset.
Dine arbejdsopgaver vil primært være placeret weekends og aftener.
Arbejdet følger kirkeåret med travle og mere stille perioder som følge.

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer til kirken. Du vil være Folkekirkens ansigt og en meget vigtig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift.
Det er vigtigt, du er imødekommende, empatisk og nærværende i mødet med mennesker.
Du vil indgå i tæt samarbejde med vores anden kirketjener omkring ligelig deling af gudstjenester og kirkelige handlinger. Desuden indgår du i samarbejde omkring kirkernes mangeartede aktiviteter med præster og personale i Hadsten Storpastorat. Det er vigtigt, du er ansvarsbevidst, og evner at planlægge og prioritere dine opgaver.

Som kirketjener er dine opgaver:
- at være kirketjener ved gudstjenester, vielser, begravelser mv.
- klargøring og opstilling før og efter gudstjenester, aktiviteter og arrangementer
- indvendig rengøring og vedligeholdelse af kirkerne
- betjening af IT og AV-udstyr ifm. gudstjenester og arrangementer

Vi tilbyder dig:
- et godt teamsamarbejde omkring gudstjenesterne
- en varierene arbejdsuge og en friweekend pr. måned
- et job, hvor du både komemr til at arbejde alene og sammen med kolleger
- et job, hvor der stilles krav og tildeles ansvar
- et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger og menighedsråd
- mulighed for selvstændig planlægning og indflydelse på arbejdet
- en arbejdsplads i udvikling
- en arbejdsplads med en uformel omgangstone

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hadsten Storpastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Hadsten Menighedsråd beliggende Kirkevej 5, 8370 Hadsten.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 107.173,32 kr. ved ansættelse på 14 timer (nutidskroner, ekskl. rådigheds- og OK tillæg). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Rikke Antvorskov på mail 9316fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til daglig leder Rikke Antvorskov på mail til 9316fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 29.3.2023

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 11.4.2023.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.