Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Præstesekretær for sognepræsten ved Herslev-Gevninge-Kornerup Pastorat

En stilling som præstesekretær for sognepræsten ved Herslev, Gevninge og Kornerup Pastorat er ledig pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter.

Stillingen er på 6 timer pr. uge.

Præstesekretæren skal varetage følgende opgaver:

  • Personregistrering og administration derved
  • Forefaldende kontor- og sekretærarbejde for sognepræsten
  • Plakater, kirkefoldere, dåbsmateriale og sangfoldere til diverse kirkelige handlinger
  • Bestilling af kontorartikler mv.
  • Betjening af kirkekontor, telefon mv.

Vi forventer, at du

  • har gennemgået og bestået den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne eller er villig til at gennemføre uddannelsen indenfor 2 år efter ansættelsens begyndelse
  • er bruger af Office
  • har gode samarbejdsevner og forståelse for kirken som arbejdsplads og det kirkelige liv
  • har et venligt og imødekommende væsen

Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med præsten, og der stilles kontor til rådighed i Sognehuset, Kirke Allé 3, Gevninge, 4000 Roskilde med adgang til KM-pc, kirkebøger, printer mv.  

Der er 2 menighedsråd i pastoratet - Herslev Menighedsråd og Gevninge-Kornerup Menighedsråd.  Menighedsrådene arbejder sammen om forskellige aktiviteter.

Gevninge-Kornerup Menighedsråd og Herslev Menighedsråd er fælles ansættelsesmyndighed for præstesekretæren. Præstesekretæren refererer til Gevninge-Kornerup Menighedsråds kontaktperson.

Stillingen oprettes efter cirkulære om sekretærhjælp for præster og er lønmæssigt set indplaceret i løn for kontorfunktionærer (HK), løngruppe 1, basistrin 1 (226.950 kr. (2022-niveau) (uden bestået uddannelse) eller løngruppe 2, basistrin 1 (292.486 kr. (2022-niveau) (med bestået uddannelse). Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalen kan ses på retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9868

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Henriette B.W. Andersen på telefonnummer 3096 4062.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til sognepræsten på hta@km.dk.

Ansøgningen skal være sognepræsten i hænde senest den 6. februar 2023 kl. 12.00.