Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kontorassistent/-medhjælper

søges til regnskabskontor i Sønderris pr. 3. januar 2022. 

Stillingen er tidsbegrænset fra januar 2022 til og med april 2022 på 15 timer pr. uge. Der kan eventuelt være mulighed for forlængelse.

Opgaver:

  • Kreditorbogføring og betalinger
  • Finansbogføring

Vi forventer:

  • At du har erfaring med bogføring
  • At du er servicemindet og ansvarsbevidst

 

Kirkekasserer Esbjerg-Fanø blev etableret i 2012 og er et fælles regnskabskontor for 13 sogne i Skads Provsti. Kontoret beskæftiger 2 medarbejdere.

Ansættelsen sker ved Bryndum-Vester Nebel Kirker v/KKEF beliggende i Sognehuset, Krebsens Kvarter 74, 6710 Esbjerg V.

Ansættelsen sker som kordegn og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103 kr. – 387.037 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 306.709 kr. (nutidskroner).

OK18 tillæg på 835,75 kr. (nutidskroner) årligt.

Årslønnen kvoteres i henhold til stillingens timetal.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Flexjob er en mulighed.

Nærmere oplysninger om stillingen kan får ved henvendelse til daglig leder Rikke Thrane på telefon 40 31 57 01.