Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Skejby – Lisbjerg pastorat søger kirkesanger

Stillingen som kirkesanger i Skejby–Lisbjerg pastorat er ledig til besættelse 1. april 2020 eller efter aftale.

Skejby–Lisbjerg pastorat ligger i Aarhus Nordre Provsti og er forstad til Aarhus. Skejby og Lisbjerg er et af kommunens udbygningsområdet, hvor der forventes en stor befolkningstilvækst de næste 20 år.

Kirkesangeren skal varetage gudstjenester og kirkelige handlinger i Skejby og Lisbjerg kirker og i de kommunale kapeller. Endvidere er der en vikaraftale med Todbjerg – Mejlby pastorat i forbindelse med ferier og fridage.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelses-myndigheder herom.

Vi søger en kirkesanger med

 • god sangstemme og en bred faglighed indenfor både den klassiske og den rytmiske genre,
 • lyst og evne til at understøtte og lede menighedssang samt fremførelse af solo præstationer,
 • nodekendskab og evne til at indstudere salmer og sange,
 • interesse for at deltage i fortsat udvikling af børne- og ungdomskor i samspil med organisten.

Vi forventer at du

 • er engageret og har erfaring som kirkesanger,
 • har interesse for folkekirkens arbejde og opgaver,
 • har god situationsfornemmelse og er imødekommende overfor alle der kommer i vores kirker,
 • har lyst til at indgå i et flexibelt og engageret samarbejde med kirkens præster, organist, øvrige medarbejdere og menighedsrådet.

Vi tilbyder en arbejdsplads

 • med gode kolleger, der gerne vil samarbejde og støtte dig,
 • som en almindelig folkekirke med interesse for nye salmer og nye gudstjenesteformer,
 • hvor der er lyst og vilje til at tage nye udfordringer op bl.a. i forbindelse med byudvikling og mange nye tilflyttere.

Stillingen er på 13 timer ugl., og ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO 10-fællesoverenskomsten, organisationsaftale og tilhørende protokollat for kirkemusikere. Se mere på: www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret inden for intervallet på 279.605 kr. - 408.653 kr. i nutidskroner for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er 286.774 kr. (nutidskroner).

Rådighedstillæg på 21.551,94 kr. (nutidskroner) og OK-18 tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). Løn, rådighedstillæg og OK-18 tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende løninterval indgås i henhold til overenskomstens § 2 stk. 3 mellem menighedsrådet og den faglige organisation.

Stillingen er på 13 timer ugentligt. I forbindelse med byudvikling og befolkningstilvækst kan en eventuel udvidelse af stillingen blive aktuel. Der vil i forbindelse med ansættelsen være en prøvetid i henhold til gældende aftaler, og der vil blive indhentet børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Marie-Louise Lieberoth Wadum, tlf. 51 81-14 50, organist Henrik Husum, tlf. 26020-21095 eller kontaktperson Boris Sandvad, tlf. 2097-8590.                                     

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til kontaktperson Boris Sandvad, på mail-adr.: 8127BRS@km.dk, og skal være os i hænde senest mandag den 1. marts 2020, mrkt. ”Ansøgning”. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 12.

I Skejby–Lisbjerg pastorat er der ca. 2000 indbyggere. Der er 2 sognepræster, 2 hospitalspræster, hvoraf den ene har tjenester i Skejby og Lisbjerg kirker. Der er vikaraftale med nabopastoratet i forbindelse med ferier og fridage. Der er ansat 1 organist, 1 kirkesanger, 2 gravere, 1 gravermedhjælper, 1 kirketjener og kordegne.

Der afholdes 8 - 10 sogneaftner årligt i Sognegården og der arrangeres 4 – 6 koncerter årligt fordelt på de 2 kirker. Der er en Sognegård i Lisbjerg. Sognegården ligger sammen med Lisbjerg skole, og vi samarbejder med skolen om brug af fælles undervisnings- og mødelokaler.

Der afholdes i 2019 / 20 et projekt med 11 musikgudstjenester i Skejby og Lisbjerg kirker, med alternativ liturgi og musik.