Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Elev Kirke, Aarhus Nordre Provsti

Vi søger en kirketjener der kan arbejde stabilt og selvstændigt, men som også er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med vores præster og øvrige personale.

Stillingen er en deltidsstilling på ca. 400 timer årligt, svarende til ca. 7,5 timer pr. uge.

Tiltrædelse snarest muligt.

Arbejdsopgaver:

  • At varetage den praktiske kirketjeneste med pyntning og opstillinger i kirken
  • At renholde og klargøre kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger og bistå præsten under gudstjenester, vielser, bisættelser og begravelser mv.
  • At sørge for indkøb til kirken

     Vi lægger vægt på:

 

  • At du er imødekommende og venlig over for menigheden i forskellige livssituationer.
  • At du har et godt overblik for planlægning af opgaverne og selvstændigt kan tilrettelægge arbejdstiden.
  • At du bidrager til et godt samarbejde med kollegaer, præster og menighedsråd.
  • At du er fleksibel omkring arbejdstiden, der ligger i både dag- og aftentimer samt weekender og højtider.

 

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm. Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest og referencer før en eventuel ansættelse.

Ansættelse sker på timeløn. Du skal have mulighed for at stå til rådighed for kirkelige handlinger på hverdage og lørdage. Vi har særskilte dåbstjenester den 2. lørdag i måneden.

Årslønnen er udgør 63.398,80 kr. som udbetales månedsvis med 5.283,23 kr. pr. måned. I lønnen er indregnet rådighedstillæg samt tillæg for forskudt arbejdstid.

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontaktperson Kaja Pedersen på mobil 4056 0843.

Kan du se dig selv som kirketjener hos os, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 25. februar 2021. Send ansøgningen til Elev Menighedsråd på 8074fortrolig@sogn.dk.