Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkemusiker søges


VI HAR BRUG FOR DIG OG HÅBER AT VI KAN TILTRÆKKE NETOP DIN INTERESSE OG ANSØGNING.

En stilling som kirkemusiker ved Timring-Tiphede kirke er ledig til besættelse pr. 1.februar 2022 eller snarest derefter.

Timring-Tiphede er små sogne med en stor og engageret menighed i alle aldre. Du vil få stor mulighed for at sætte dit eget præg på stillingsindholdet.

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Kirkemusikeren skal varetage følgende opgaver:
• Instrumentel musikledsagelse til rytmiske gudstjenester
• Lede et band til rytmiske gudstjenester
• Deltage ved børnegudstjenester
• Spille til Babysalmesang
• Spille til fællessang for ældre i sognet
• Evt. afløser for organisten
• Udvalgte administrative opgaver

Vi forventer, at du:
• Har erfaring med musik og mestrer gerne flere instrumenter herunder orgel
• Er fortrolig med kirkeligt arbejde
• Er en positiv, selvstændig og udadvendt person, med gode samarbejdsevner
• Er fleksibel og kan have flere bolde i luften på én gang.
Ansættelse sker ved Timring-Tiphede Sogns Menighedsråd beliggende Møltrupvej 48, 7480 Vildbjerg.
Stillingen rummer geografisk fleksibilitet, som betyder at medarbejderen har tjenester for Timring-Tiphede, Nøvling og Vildbjerg menighedsråd, der har et tæt samarbejde om kirkernes liv.
Stillingen er en kombinationsstilling bestående af kirkemusiker- og kirkekulturmedarbejderopgaver. Andelen af kirkemusikeropgaver udgør den største del af stillingen. Ansættelse sker derfor ifølge protokollat for kirkemusikere.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis organist, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.801 kr. – 416.247 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103 kr. (nutidskroner). Overenskomstmæssigt tillæg udgør årligt 947,19 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). Lønnen aftales mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853 kr. – 387.311 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 306.709 kr og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247 kr. (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.995,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes børneattest ved ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Christoffer G. Olesen, tlf. 4283 5752 eller kontaktperson Hanne Simonsen, tlf. 2944 6925.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Hanne Simonsen på mail 8796fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10.januar 2022.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 3, 2022