Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges pr. 1 juni 2023 eller senere til Skælskør og Eggeslevmagle kirker.

Stillingen er på gennemsnitligt 7 timer pr. uge.

Skælskør Eggeslevmagle menighedsråd søger en kirkesanger, der i samarbejde med vores præster og organister kan være med til at varetage højmesser og andre kirkelige handlinger som bryllupper, begravelser og bisættelser.

Vi er to sogne med to kirker; kirken i Skælskør og kirken i Eggeslevmagle.

Din stilling bliver primært i Eggeslevmagle kirke søn-og helligdage + jul og nytår , samt påske, pinse mv. Derudover skal du synge, ved afløsning om søndagen i Skælskør kirke og hverdage samt i begge kirker til bryllupper, begravelse og bisættelser.

I Eggeslevmagle kirke er der i gennemsnit højmesse to gange om måneden.

Vi forventer:
Du skal have en god sangstemme og skal kunne arbejde søndage, på helligdage, samt jul og nytår.

I forbindelse med ansættelsessamtaler holder vi prøvesyngning, hvor du skal synge en aftalt salme og en sang til orgelspil ved vores organist.

Ansættelse sker hos Skælskør og Eggeslevmagle Sogns Menighedsråd beliggende Skovvej 1, 4230, Skælskør

Dine primære arbejdssteder er kirken i Skælskør, Gammelgade 2, 4230 Skælskør og kirken i Eggeslevmagle, Sorø Landevej 258, 4230 Skælskør.

Ansættelsen er omfattet af cirkulære nr. 9811 af 28. november 2014 om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm.

Cirkulæret kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen kan forhandles ift. relevante kvalifikationer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tove Larsen, tlf. 25363814

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail til: 7308fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. april 2023 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 18.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference, børneattest og at der er prøvetid i stillingen.