Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner/gartneriarbejder

En stilling som gartner ved Slagelse kirkegårde, Sct. Mikkels kirkegård, Parkvej 1, 4200 Slagelse er ledig 1. april 2023.

Stllingen er på 37 timer pr. uge.

Stiilingen er tidsbegrænset med ophør d. 6. dec 2023 med mulighed for genansættelse ved sæsonstart 2024. 

Ansøgere med faglig baggrund som anlægsgartner/gartner eller lignende uddannelse vil blive foretrukket. Ansøgere uden faglig baggrund aflønnes som gartneriarbejdere.

Ansættelse sker ved Slagelse kirkegårde.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes organisationer(OAO-S) samt organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles forbund (3F). Aftalerene kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Slagelse kirkegårde vil foretage anciennitetsmæssig indplacering. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henbvendelse til Kirkegårdsleder Bent Nielsen på telefon 58530133 eller mail bent@slagelsekirkegaarde.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til Slagelse kirkegårde, Hans Tausensgade 19b, 4200 Slagelse eller på mail til bent@slagelsekirkegaarde.dk 

Ansøgningen skal være Slagelse kirkegårde i hænde senest d. 31. marts 2023 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler finder sted løbende. 

Der vil blive indhentet referencer.