Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Maribo Domkirke

En stilling som kirketjener ved Maribo Domkirke, Maribo Domsogn er ledig pr. 1. juli 2020. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: 

 • Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Rengøring i kirke, Sognets Hus, kapellet, præstekontor, provstikontor samt tidligere kirkegårdskontor
 • Udførelse af mindre reparationer
 • Sørge for vedligeholdelse af bygninger og installationer
 • Praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer i kirken og Sognets Hus
 • Lejlighedsvise indkøb og anretning ved servering.
 • Servicering
 • Ansvar for blomster og udsmykning i kirke og Sognets Hus
 • Gensidig vikardækning med deltidskirketjeneren ved sygdom, ferie og fravær - også med hensyn til rengøringsopgaver 

Varierende arbejdstid, hvor aften- og weekendarbejde må påregnes. Flere opgaver finder sted på lørdage og søndage. 

Maribo Domsogn har 4.633 antal indbyggere. Maribo Domkirke har 14 ansatte. Sognet er kendetegnet ved at være hjemsted for en domkirke med deraf afledte mange aktiviteter. 

Vi forventer, at du: 

 • er imødekommende, venlig og serviceminded
 • er ansvarsbevidst og har ordenssans
 • arbejder selvstændigt, har stort overblik, kan planlægge og koordinere opgaver
 • er fleksibel
 • er robust i alle sammenhæng
 • kan samarbejde med alle faggrupper

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner). 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 272.435,09 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tommy Lindebjerg Nielsen på telefonnummer 40140427/mail 7648fortrolig@sogn.dk. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7648fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. april 2020. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest.

 

MARIBO DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD