Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Præstesekretær

Stillingen som præstesekretær ved Midt-Hanherred pastorat, Jammerbugt Provsti er ledig pr. 1. november 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er på 6 timer pr. uge.

Præstesekretæren skal varetage følgende opgaver: 

 • Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd
 • Personregistrering og øvrig betjening af sognenes beboere
 • Koordinering af arrangementer og ajourføring af fælles kalender
 • Ad hoc opgaver efter aftale med præster og menighedsråd

Sognene i Midt Han-Herred har tilsammen ca 2.650 indbyggere, og består af fem mindre landsogne: Torslev, Øster Svenstrup, Lerup, Tranum og Koldmose. Der er 1½ præst, fire kirkemusikere, fire gravere og to gravermedhjælpere, og der er et aktivt kirkeliv med mange forskellige aktiviteter spredt ud over de fem sogne.

Vi forventer, at du:

 • Har en kontoruddannelse og erfaring med sekretærarbejde
 • Er imødekommende og ansvarsbevidst
 • Har gode IT kompetencer
 • Er selvledende og kan administrere at have frihed under ansvar
 • Kan møde mennesker i glæde og sorg
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er fortrolig med folkekirkens liv og virke

Vi tilbyder:

 • En selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • Et godt arbejdsmiljø, sammen med præster, menighedsråd og øvrige ansatte
 • Et alsidigt job med muligehed for at bruge såvel faglige som menneskelige kompetencer

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Midt Han-Herred sognes menighedsråd beliggende Præstegårdsvej 4, 9460 Brovst.

Ansættelse sker på individuelle vilkår, og aflønnes efter taksterne for kontorassistenter, der er ansat efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem HK og Finansministeriet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Folmer Toftdahl-Olesen på telefonnummer 98 23 14 39 eller 23 34 42 22.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Midt Han-Herred sognes menighedsråd på mail til 8395fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 41.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.