Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener i Sædden Kirke

Er du vores nye kirketjener? Et arbejde som kirketjener kan nok bedst sammenlignes med at være en mellemting mellem vicevært, eventkoordinator og personlig assistent for hele Sædden Kirke.

Vi har brug for, at du:

• kan holde hovedet koldt og træffe kloge beslutninger i travle situationer.
• er serviceminded og vil sætte en ære i at sørge for, at de fysiske og praktiske rammer for Sædden Kirkes mange aktiviteter er på plads.
• har lyst til at samarbejde med menighedsrådet og Sædden Kirkes ansatte - både din kirketjener-kollega og kirkes fire præster, kirke- og kulturmedarbejder, kordegn, organister, korsangere og alle vores frivillige. Kirketjenerne er inde over stort set alle kirkens aktiviteter, så du kan godt indstille dig på at være helt uundværlig.
• trives med at have travlt. Sædden Kirke er en pulserende kirke med mange forskelligartede aktiviteter. Det er kirketjenerne, der skal sørge for, at vores arrangementer kan afvikles tilfredsstillende for både de ansatte og kirkegængerne.
• kan lide en afvekslende arbejdsdag, hvor du det ene øjeblik samler affald og blade på kirkepladsen. Det næste øjeblik stiller du stole frem, sidder til koordineringsmøde, for derefter at rejse dig og tage imod kisten til en bisættelse.
• er udadvendt og imødekommende og kan repræsentere Sædden Kirke - både overfor smilende brudepar, glade dåbsfamilier, sørgende pårørende og alle de forskellige mennesker, der kommer i Sædden Kirke.

Vi ønsker at …

• du er kirkelig engageret med levende interesse for at arbejde i en kirkelig sammenhæng.
• du har teknisk sans og flair og kan anvende IT på rimeligt brugerniveau.
• du har humoristisk sans, gode kommunikationsevner og empati.
Vi tilbyder dig …
• et alsidigt job, som både indeholder bundne arbejdsopgaver, som skal udføres på bestemte tidspunkter og fleksible arbejdsopgaver, som du selv planlægger i den fastlagte arbejdstid.
• indgående kendskab til hverdagen i en travl folkekirke og alle de mange forskelligartede aktiviteter, som hver uge finder sted i Sædden Kirke.
• oplæring fra vores nuværende kirketjener.
• et job, som både indeholder fysisk aktivitet, menneskelig kontakt og afvikling af gudstjenester og arrangementer samt koordinering, møder og indkøb.
• en plads i fællesskabet på en arbejdsplads, hvor vi vægter det gode samarbejde.
• Mulighed for at skabe noget meningsfuldt for andre og sammen med andre.

Herunder kommer alt det formelle:

Stillingen er på 37 timer/ugen. Der må påregnes arbejde hver 2. weekend og nogle aftener samt i forbindelse med højtider. Den faktiske arbejdstid kan variere fra uge til uge, men planlægges i god tid i samarbejde med den daglige leder, sådan at du kan planlægge din fritid.

Stillingen er til besættelse 1. oktober.

Vi vil opfordre dig til at orientere dig på vores hjemmeside www.saeddenkirke.dk om kirkens rige menighedsliv.

Vi indhenter børneattest for dig ved din ansættelse, da der kan være kontakt med børn og unge.

Hvis du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelsen sker ved Sædden Sogns Menighedsråd beliggende Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation (OAO-S) og Organisationsaftalen for Kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere i folkekirken har ret til at bevare deres tjenestemandsansættelse ved ansættelse ved direkte overgang fra hidtidig stilling. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 282.420 kr. – 364.174 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420 kr. (nutidskroner).

Hertil kommer et OK-18 tillæg på 1.247 kr. (nutidskroner) pr. år.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kirketjener Torben Spaanheden på tlf. 23489698 eller formand Henny Dobrick tlf. 40437183.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9106fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den søndag den 21. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 25. august kl. 11-16

Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer.