Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/Kirkemusiker

Organist/kirkemusiker

Genopslag da vi ønsker et bredere ansøgningsfelt

I Rødding sogn 6630 Rødding er der en ledig stilling som organist til besættelse hurtigst muligt. Vi venter gerne på den rette.

Stillingen er på 30 timer, med mulighed for opnormering til 37 timer.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Spille i forbindelse med gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Spille ved særarrangementer for skoler og institutioner ifm. højtider
 • Arrangere kirkekoncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • Spille til eftermiddags- og aften arrangementer m.m.
 • Være ansvarlig for babysalmesang i samarbejde med vores Kirke- og Kulturmedarbejder
 • Medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning efter aftale
 • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester
 • Starte kor op

 

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Et levende sogn med mange aktiviteter, f.eks babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, café og diverse gudstjenesteformer
 • Mulighed for at være med til at videreudvikle stillingen til 37 timer i forbindelse med opstart af Børne- og Ungdomskor.
 • Mulighed for at opbygge et musikalsk miljø
 • Et godt kollegialt miljø

 

 

Vores forventninger til dig:

 • Du skal brænde for det du laver og have et positivt forhold til folkekirken
 • Du skal have gode samarbejdsevner, og se dig selv som en del af et team
 • Du er en organist som ud over orgelspil er åben for nye tiltag, som eksempelvis klaverspil og rytmisk musik
 • Du skal besidde pædagogiske formidlingsevner, da du f.eks. skal medvirke i undervisningen ved minikonfirmander og konfirmander.
 • Du skal have erfaring med og lyst til korledelse
 • Du er indstillet på at bruge digital kommunikation

 

 

 

Rødding Sogn har 3255 indbyggere og 7 ansatte i sognekirken. Vi har to præster, hvoraf den ene

bor i præstegården og arbejder fuldtids, mens den anden er ansat 60 %.

 

Orglet i Rødding Sognekirke er fra 1977, bygget af firmaet P. Bruhn & Søn, Årslev, og har ni

stemmer, to manualer og pedal.

 

Løn og vilkår

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Rødding Øster-Lindet Pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Der er gensidig afløsnings aftale med organisten i Øster Lindet Sognekirke, i forbindelse med ferie og fridage.

Ansættelse sker ved Rødding Sogns Menighedsråd beliggende Søndergyden 10, 6630 Rødding.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. – 383.452 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.489 kr. – 62.884 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963 kr. – 412.100 kr. årligt. Fikspunktet er 289.193 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733 kr. årligt. OK-tillæg på 937 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303.653 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 319.037 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 23.609 kr. årligt for tjeneste ved 1 kirke.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner svarende til en fuldtidsstilling. Lønnen udbetales forholdsmæssigt.

 

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Karina Jakobsen på

telefonnummer 23 45 05 40. Du er også velkommen til at ringe til vores tidligere organist Melanie V Skriver, på 20 74 89 15.

Se mere om sognet på vores hjemmeside www.sognekirken.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Anger Nissen, Låsledvej 21,

6630 Rødding. Eller på mail til 8949fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 9/11 2020

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 19/11 2020.