Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved De 4 Kirker – Føns, Ørslev, Udby og Husby (Middelfart Provsti)

Vi søger med tiltrædelse 1. december 2020 – med mulighed for tidligere tiltrædelse – en mand/kvinde, der kan arbejde hos os gennemsnitlig 18 timer ugentligt.

Er dette noget for dig ?

Om jobbet: Ved de kirkelige handlinger indgår du i et team af medarbejdere med hver sin faglighed, der hjælper og motiverer hinanden til at yde den bedste service for kirkens brugere. Du er den der bygger bro mellem de forskellige medarbejdergrupper i teamet. En vigtig del af arbejdet er at løse og løfte de praktiske opgaver før, under og efter kirkelige tjenester. Derudover består jobbet af rengøring, klargøring og servicering ved arrangementer. Ved nogle arrangementer vejledes og samarbejdes med kirkens frivillige. Rengøring og lettere vedligehold er også en fast del af dit arbejde.

 Det er vigtigt for os at vores nye medarbejder og kollega:

  • har et positivt livssyn og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter og kirkens formål
  • er udadvendt, engageret, ansvarsbevidst og evner at møde mennesker i forskellige livssituationer
  • er teamplayer med lyst og vilje til samarbejde, men også både ønsker og formår at arbejde selvstændigt
  • er fleksibel og kan arbejde på varierende tidspunkter – også aften, weekender og helligdage – efter forudgående planlægning
  • har sans for detaljer og kan bevare overblik og handlekraft, også i pressede situationer
  • har mod på forskelligartede praktiske opgaver, herunder opdatering af infotavler og udskiftning af plakater i A-skilte

De 4 Kirker er levende kirker med mange aktiviteter året igennem.Vi har 4 kirker og 4 kirkegårde samt en præstegård med konfirmandstue. Ugen igennem er der gudstjeneste, kirkelige tjenester, mødeaktiviteter, undervisning af konfirmander og minikonfirmander, kirkekor, børnekor, koncerter m.v. Som kirketjener er du med til at skabe gode rammer om alt dette. Du kan blive en del af et dygtigt team, der består af præst, kirkesanger, kirke- og kulturmedarbejder, organist og graverteam. Vi vægter arbejdsglæden højt, og ansatte og menighedsråd arbejder sammen om at være en aktiv og nærværende kirke.

De 4 Kirker er: 

  • Føns Kirke, Fønsvej 4a, 5580 Nørre AabØrslev Kirke, Tellerupvej 10, 5592 Ejby
  • Ørslev Kirke, Tellerupvej 10, 5592 Ejby
  • Udby Kirke, Gl. Assensvej 46a, 5580 Nørre Aaby, samt
  • Husby Kirke, Storegade 4, 5592 Ejby

Ansættelse sker ved Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, beliggende Ruerne 18, 5591 Gelsted.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner og for fuld tid). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner og for fuld tid).

Menighedsrådets forslag til lønniveau incl. tillæg er 12.238 kr. månedligt ved ansættelse på 18 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg og OK18-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Du må meget gerne kontakte os for at høre mere. Kontakt da venligst Ole Henrik Larsen på tlf eller mail: 21751244/ole@4kirker.dk.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7840fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 22. oktober 2020.    

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.