Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte i Herning Søndre og Nordre Provsti

En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte er ledig til besættelses den 1. september 2023

Stillingen er, som udgangspunkt, på 37 timer om ugen.

Om Folkekirkens Familiestøtte

Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er at støtte forældre, der vil sætte fokus på børnenes trivsel i hjemmet. Der er tale om forebyggende støtte. En god og tryg opvækst er afgørende for, at barnet får gode forudsætninger for et godt liv.

Målgruppen er børnefamilier, hvor forældrene ønsker støtte til at øge trivslen i hjemmet. Støtten er målrettet specifikke udfordringer i den enkelte familie og ophører, når det kan konstateres, at behovet er opfyldt. Målgruppen er familier, som ikke er omfattet af det kommunale hjælpesystem.

Tilbud til forældre. En af mulighederne for støtte går via forældrevenner, som er godkendte frivillige. Koordinatoren aftaler med forældrene, hvad der specifikt tilbydes af støtte – ud fra de ønsker for støtte familien ønsker.

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Koordinatorens primære arbejdsopgaver er:

 • Formidle Folkekirkens Familiestøtte støttetilbud til alle forældre i provstiet – bl.a. via relevante instanser i provstiet, herunder menighedsråd, præster, medarbejdere ved kirkerne, skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, foreninger mv. Formidling er en løbende og særdeles vigtig opgave.
 • Udvikle og fastholde relevante netværk, der såvel kan understøtte forældrenes kendskab til Folkekirkens Familiestøtte som bistå med at rekruttere frivillige til Folkekirkens Familiestøtte, som skal støtte familierne.
 • I dialog med forældrene at afklare støttebehovet for forældrene, der henvender sig og i øvrigt løbende have kontakt med de pågældende familier.
 • Rekruttere, give sparring til, fastholde og lede de frivillige.
 • Sikre sagligt gode match mellem familier og frivillige forældrevenner.
 • At bidrage til udviklingen af støttetilbuddene i Folkekirkens Familiestøtte
 • Evaluerings- og dokumentations-opgaver

Der ikke er krav om bestemte uddannelsesmæssige kompetencer knyttet til stillingen, men vi søger en koordinator, som:

 • Evt. har erfaring med at arbejde med frivillige, herunder rekruttering og ledelse.
 • Har kendskab til børnefamiliers vilkår og udfordringer.
 • Har kendskab til lokalområdet. Dette er ikke et krav, men er klart en fordel.
 • Har god organisationsforståelse.
 • Har analytiske evner og i stand til fagligt og sagligt at kunne begrunde sine beslutninger og handlinger.
 • Kan arbejde struktureret og er god til at dokumentere sin indsats.
 • Har stærke kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt.
 • Er udadvendt og god til at dyrke netværk.
 • Har et positivt livssyn, høj tolerance og særdeles god situationsfornemmelse.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et fællesskab, herunder indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde om opgaveløsningen med ledelsen i Folkekirkens Familiestøtte.
 • Vil repræsentere Folkekirken og dens værdier.

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret arbejdsplads med store ambitioner.
 • En høj grad af fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge sit eget arbejde.
 • At kunne bidrage og understøtte forældre i deres forældrerolle.
 • At indgå i udviklingen af fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken.
 • Faglig sparring, vidensdeling, kursusaktiviteter mv.
 • En tidsubegrænset fuldtidsstilling

Organiseringen som koordinator
Koordinatoren refererer til den lokale kontaktperson for koordinatorerne i Herning Søndre og Nordre provsti. Herudover vil du komme til at arbejde tæt sammen med den allerede ansatte koordinator i Herning.  

Koordinatoren får arbejdssted på Folkekirkens Familiestøttes lokale kontor i Frivilligcenteret i Herning på Fredensgade 14, st. th, 7400 Herning.

Folkekirkens Familiestøtte i Herning er en del af centralorganisationen Folkekirkens Familiestøtte, hvorfor du også vil have en tæt kontakt til sekretariatet i Aalborg og de øvrige koordinatorer rundt omkring i landet. Organisationen består i øjeblikket af 12 ansatte.  

Det forventes, at medarbejderen er indstillet på fleksible arbejdstider, og stillingen forudsætter geografisk fleksibilitet, hvorfor adgang til bil er nødvendig.

Ansættelse
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132 kr. –347.325 kr.  (Beløbene er pr. 31.03.2012)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 275.239 kr. - 393.198 kr. (Beløbene er pr 31.03.2012)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem kirkekultur.nu og provstiudvalget for Herning Søndre og Nordre provsti.

For nærmere information kontakt
Du kan kontakte Rikke Berenthz-Nicolaisen på 40 44 74 31, som er Administrations- og kommunikationsmedarbejder i fællessekretariatet for Folkekirkens Familiestøtte, eller din fremtidige kollega Dorthe Anna Weis på 23 82 40 77.

Ansøgning
Ansøgningen inkl. relevante bilag sendes senest den 8. juni kl. 24.00 til herningsoendre.provsti@km.dk. Skriv ”Ansøgning koordinator Herning” i emnefeltet.

Der vil forventeligt blive afholdt ansættelsessamtaler den 19. juni 2023. Eventuel 2. samtale afholdes 21. juni 2023.

Der indhentes straffe- og børneattest.

Tiltrædelse

1. september 2023