Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Provstisekretær, Aalborg Vestre Provsti, Aalborg Stift

Aalborg Vestre Provsti søger en provstisekretær med høj faglighed inden for offentlig administration, forvaltning, økonomi og kommunikation.

Stillingen er normeret til 33 timer ugentlig.

Et provsti er ansvarlig for kirkens økonomi, desuden føres der tilsyn med præster og menighedsråd ligesom provstiet vejleder og inspirerer til fælles samarbejde omkring personale, drift, kirkegårde, bygninger og aktiviteter. Overordnet handler det om at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i de lokale sogne.

Vi tilbyder en spændende stilling i et godt miljø med både udfordringer og udviklingsmuligheder. Stillingen rummer mulighed for indsigt i mange forskelligartede opgaver oftest i tæt samarbejde med provsten.

Sekretæren ansættes af provstiudvalget. Provstikontoret er placeret i Dommergården, Grydstedgade 10, 9240 Nibe, der også rummer andre funktioner inden for kirkelig forvaltning.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra en lignende stilling inden for offentlig administration eller en relevant uddannelsesbaggrund og kan arbejde alene.

Aalborg Vestre Provsti består af 17 sogne: Farstrup-Lundby-Store Ajstrup Pastorat, Ferslev-Dall-Volsted  Pastorat, Godthåb Pastorat, Nibe-Vokslev Pastorat, Nørholm Pastorat, Sebber-Bislev-Ejdrup Pastorat Svenstrup-Ellidshøj, Pastorat Sønderholm-Frejlev Pastorat.

Antal sognepræster 12 inklusive provsten.

Arbejdsopgaver:

 • Sekretær for provst og provstiudvalg
  - herunder dagsorden, deltagelse i møder og syn som referent, korrespondance, sagsbehandling, elektronisk journalisering og arkivering i Kirkeministeriets F2 system samt koordinering.
 • Regnskabsfunktion for provstiudvalget (bogføring, budget og regnskab, tal og analyser)
 • Forberedelse af provstiudvalgets behandling af menighedsrådenes budgetter og regnskaber
 • Forberedelse af materiale til budgetsamråd
 • Udtræk fra regnskaber og andet materiale til præsentation på møder
 • Forberedelse af sagsbehandlingen af indkomne sager
 • Servicering af menighedsråd og præster
 • Servicering af provsten i forbindelse med afvikling af møder i udvalg, bestyrelser og netværk

Vi søger en sekretær, som:

 • Har en solid tal- og regnskabsforståelse, og erfaring i regnskabsføring, herunder gerne kirkelige regnskaber.
 • Kan formulere sig klart og præcist i både skrift og tale
 • Har et indgående kendskab til IT, herunder særlig dygtig til Excel regneark, elektronisk journalisering samt kendskab til den offentlige administration.
 • Er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt, og trives på enmandskontor.
 • Har opmærksomhed og interesse rettet mod grundighed og drift
 • Kan formulere udkast til provsten – både selvstændigt og i samspil med provsten
 • Kan tænke med – bidrage, og sikre hurtig og korrekt sagsbehandling
 • Kan håndtere mange forskelligartede opgaver og fortrolige oplysninger
 • Er serviceminded, tålmodig og hjælpsom i mødet med menighedsråd, præster og myndigheder
 • Er samarbejdsorienteret, fleksibel og bidrager positivt til god trivsel på arbejdspladsen
 • Er smilende og imødekommende
 • Har interesse for folkekirkens opgave

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem HK/stat og Finansministeriet med forventet indplacering i løngruppe 3, sats 1 svarende til for tiden 319.340 kr. årligt. Lønnen kvoteres efter ansættelsesbrøken. Hertil kan forhandles kvalifikationstillæg. Aflønningen vil ske efter kvalifikationer og efter forhandling med HK. Der ydes 15 % i pensionsbidrag.

Der tilbydes mentorordning det første år.

Der må påregnes møder uden for almindelig arbejdstid.

Der er 3 måneders prøvetid.

Ansøgning vedlagt CV, relevante eksamensbeviser og henvisning til referencer sendes via mail til provst Ole Rysgaard Madsen, aalborgvestre.provsti@km.dk.

Ansøgningsfrist den 23. april 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 26. april 2021 fra kl. 15.00 på Dommergården, Grydstedgade 10, Nibe.

Tiltrædelse den 1. maj 2021 eller efter aftale.

Der indhentes referencer efter nærmere aftale med ansøger.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vikarprovst Ole Rysgaard Madsen (kan kontaktes indtil og med fredag den 16. april) tlf. 98 26 14 38 eller provstisekretær Dorte Randrup Elhauge tlf.  98 35 10 35.