Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Nr Bjert Kirke

Gravermedhjælper

Nr. Bjert Menighedsråd Stillingen som gravermedhjælper og kirketjener ved Nr. Bjert Kirke, Nr. Bjert Sogn er ledig pr. 1. maj 2020.

Kan du lide …

 • at arbejde i det fri?
 • at have gode, kompetente kolleger at samarbejde med?
 • at bruge dine empatiske evner, når mennesker har brug for at blive mødt med forståelse?

Så er jobbet som gravermedhjælper måske noget for dig.

Vi tilbyder

 • 37 timer ugentligt i gennemsnit
 • Udfører arbejdet efter graverens instrukser
 • Weekendarbejde må påregnes samt enkelte aftener
 • Velfungerende samarbejde i og imellem menighedsrådet og personalegruppen

Gravermedhjælperen varetager følgende opgaver:

 • Forefaldende arbejde på kirkegården efter instruktion fra graveren
 • Ren- og vedligeholdelse af kirkens arealer
 • Pasning og eftersyn af kirkens- og kirkegårdens tekniske installationer og maskiner Kirken har installeret automatisk ringeanlæg. Der er ansat en graver på 37 timer om ugen. Vi forventer, at du:
 •  
 •  
 • Har stor faglig indsigt, gerne gartneruddannet (men ikke et krav), men vigtigst er interesse og en solid praktisk erfaring på området
 • Er fleksibel, selvstændig og udviklingsorienteret og med afpasset værdighed i forbindelse med kirketjeneste, kirkelige handlinger, møder mv. Har ordenssans og er serviceparat overfor alle kirkens brugere
 • Varetager kirketjeneropgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og øvrige arrangementer
 • Har udbredt evne for samarbejde med menighedsråd, præst og øvrige medarbejdere ved kirken
 • Har et positivt livssyn, og en glad, udadvendt og imødekommende fremtoning
 • Er omkostningsbevidst
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er udviklings- og løsningsorienteret Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i kr. 254.779 (trin 1) og kr. 260.563 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.519 (trin 1) og kr. 299.749 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bente Hornstrup på telefonnummer 40835356, mail kontaktperson@nrbjertkirke.dk Ansøgningen med relevante bilag mails til 7932fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. februar 2020 kl. 12.00. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer
 • Der stilles ikke uddannelsesmæssige krav til stillingen.
 • Ansættelse sker ved Nr. Bjert Menighedsråd beliggende Sletteskovvej 2 6000 Kolding. Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.