Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Stilling som kirketjener i Lindholm Sogn

Stilling som kirketjener i Lindholm Sogn

 

En stilling som kirketjener i Lindholm Sogn er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021.

Ansættelse sker med 37 ugentlige timer.

 

Størstedelen af en normal arbejdsdag vil gå med klargøring og oprydning i forbindelse med faste aktiviteter samt daglig rengøring. Herudover skal man medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt sognearrangementer og andre aktiviteter arrangeret af præster og menighedsråd og i mindre grad udføre lettere havearbejde. Jobbet kræver en rimelig fysik i forbindelse med rengøring, køkkenarbejde, opstilling af borde/stole og lignende.

 

Arbejdet er fordelt på både dag, aften og søn- og helligdage. Fast ugentlig fridag er mandag. Derudover er der en ugentlig løs fridag. Den ugentlige arbejdstid kan variere alt efter aktivitetsniveauet i sognet.

 

Vi ønsker en engageret medarbejder, der er fleksibel og rummelig, og som er loyal over for folkekirken.

 

Kirken har ved siden af denne stilling en fuldtidskirketjener, der afløser kordegnen samt en fuldtidskordegn med kirketjenerfunktion. Der er gensidig vikarforpligtigelse mellem de tre kirketjenere.

Kirketjeneren skal gennemføre den obligatorisk grunduddannelse for kordegne for at kunne afløse kordegnen ved forfald.

 

Vi kunne godt tænke os en person, der har flair for PR-relaterede opgaver: layout af kirkeblad, Udarbejdelse af annoncer og plakater og vedligeholdelse af hjemmeside og sociale medier. Det vil blive ca. 3-4 timer om ugen.

 

Ansættelse sker ved Lindholm Sogns menighedsråd beliggende Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167, 9400 Nørresundby.  Se mere om sognet på www.lindholmsogn.dk eller www.sogn.dk/lindholm

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Har du ikke allerede kirketjeneruddannelsen, da er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.478,09 kr. – 353.933,18 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.478,09 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.901,96 kr. (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Anne-Marie Dalbøge Bersan telefon 98177571/40577571

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til 8377fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningsfrist 26. april 2021.

 

Samtaler forventes afholdt i uge 20.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der – efter aftale – vil blive indhentet referencer, og at der ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest.