Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

En stilling som præstesekretær ved Brede Pastorat er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 8 timer gennemsnitligt pr. uge.

Brede Pastorat består af syv kirker: Brede, Ballum, Hjerpsted, Sønder Skast, Randerup, Visby og Emmerlev kirker. Pastoratet har ca. 3500 indbyggere. Der er 2 præster ansat ved Brede Pastorat.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

Kirkebogsføring (personregistrering)

Sekretæropgaver for pastoratets 2 sognepræster

Opdatering af af pastoratets informationsmateriale

Vi forventer, at du:

Har den fornødne uddannelse til at foretage kirkebogsføring

Har interesse for mennesker og kommunikation

Er grundig og pligtopfyldende

Vi kan tilbyde dig et godt arbejdsmiljø, hvor vi er vant til at hjælpe hinanden.

Ansættelse sker ved Brede Sogns Menighedsråd beliggende Munketoft 8, 6261 Bredebro

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeminsteriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenstemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr-334.158,01 kr.(nutidskroner).Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på  813,68 kr.(nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.