Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Egebæksvang Kirke søger organist

Egebæksvang Sogn

Strandvejen 336 D – 3060 Espergærde

Egebæksvang Kirke søger organist

Da vores organist stopper, søger vi en organist til ansættelse den 1. september 2020

Vi søger en person, som vil indgå og deltage i fællesskabet og samarbejdet mellem ansatte, præster, frivillige og menighedsrådet omkring sognehuset, kirken og kirkegården.

Vi er et sogn med en medlemsprocent på ca. 75 og i gennemsnit har vi ca. 2-3 kirkelige handlinger pr. uge. Kirken er meget eftertragtet og vi har derfor mange vielser og dåb og samt ca. 50 konfirmander om året.

I kirken synger vi et meget varieret repertoire, og vi forventer, at du også er hjemme i det rytmiske repertoire. Nogle af vores gudstjenester, f.eks. ”børnegudstjenester”, foregår fra flyglet i kirken.
Desuden forventer vi, at du har interesse i kirken og for lokalsamfundet.

Du vil komme til at arbejde i et meget tæt samspil med kirkens øvrige ansatte og præster, og vi forventer, at du indgår i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander, og deltager i Musik og Koncertudvalget og i andre aktiviteter og arrangementer efter aftale.

Orgelet er forholdsvis nyt og er fremstillet af Marcussen og Søn. Derudover har kirken et flygel i kirkerummet og et klaver i sognehuset.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår herom. I praksis sker det ca. et par gange om året.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.4.2020) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Evt. spørgsmål til stillingen kan ske til daglig leder Kim B. Petersen på tlf. nr. 29231400

 

 
Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Daglig leder Kim B. Petersens e-mail: kbp@egebaeksvangkirke.dk


Ansøgningen stiles til menighedsrådet og skal være daglig leder Kim B. Petersen i hænde senest den 15. juli 2020.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 30.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.