Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder til Åby sogn (deltid)

Vi søger en barselsvikar for vores kirke- og kulturmedarbejder, der arbejder med kirkeudvikling i Åbyen i Åbyhøj. Vi har brug for dig, der har lyst til at rekruttere frivillige og udvikle sognets synlighed i området.

Åbyhøj har vokseværk
Åby Sogn er et stort, aktivt og levende sogn i Århus, der er ramme om mange forskellige aktiviteter drevet af medarbejdere og frivillige i et godt samarbejde. Vores vision er at være kirke for hele Åbyhøj og at opbygge nærværende fællesskaber omkring tro og livet. Det seneste års tid har vi særligt arbejdet med at skabe liv og nye fællesskaber for Åbyhøjs mange nye beboere i Åbyen og Gl. Åby.

Vores kirke- og kulturmedarbejder er cyklet ud med vores ladcykel, har budt på kaffe og fået mange gode snakke med beboere og samarbejdspartnere i området. Vi har afholdt nytårskur og pop-up café i kirken, og planlægger nu nye aktiviteter sammen med frivillige fx brætspilscafé og højskolesang. Vi ønsker at skabe fællesskaber, der er sjove og hyggelige, og hvor alle er velkomne, præcis som de er.

Med ladcykel og campingvogn
Vi er stadig i opstartsfasen af vores projekt, og det er derfor vigtigt, at du har mod på opsøgende arbejde og på at danne relationer med beboere i området. Den primære målgruppe for vores aktiviteter i området er voksne mennesker mellem 20 og 50 år, men alle er velkomne til at bidrage og deltage. Det er fællesskabet, der er i centrum, og vi mødes i øjenhøjde og behandler hinanden ordentligt.

Dine opgaver er bl.a.:

  • Opbygge og udvikle relationer til frivillige, beboere og samarbejdspartnere i området
  • Igangsætte og afholde arrangementer i samarbejde med frivillige
  • Være synlig og tilgængelig i området, fx når du ruller ud med vores ladcykel eller campingvogn og laver aktiviteter området
  • Skrive tekster og tage billeder til sociale medier og producere opslag, plakater og flyers
  • Varetage administrative og praktiske opgaver, fx kørsel/transport af materialer til arrangementer, kaffebrygning, lettere rengøring i forbindelse med arrangementer og lignende

Sparring til dit arbejde henter du blandt andet ved en følgegruppe, der består af præster og frivillige.

Udadvendt og vedholdende
Du er positiv, nysgerrig, tillidsvækkende og god til at organisere. Du cykler forrest, når vi skal ud og tale med sognets beboere og når vi skal lave aktiviteter sammen.

Du har kendskab til Folkekirken og erfaring med frivillige, kommunikation og koordinering/afvikling af arrangementer. Din uddannelsesmæssige baggrund kan spænde bredt, så længe du kan se dig selv i rammerne og kan trække på din erfaring i forhold til jobbets indhold.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen finder sted ved Åby sogn, C. A. Thyregods Vej 47-49, 8230 Åbyhøj. Arbejdsstedet vil være sognegården, sognets to kirker samt andre lokaliteter i Åby sogn.

Ansættelsen er et barselsvikariat på 9 måneder og arbejdstiden er gennemsnitligt 20 timer ugentligt. Opstart i jobbet er i medio august måned. Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med den daglige leder, som du refererer til.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 200.000 kr. årligt ekskl. pension ved ansættelse på 20 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Yderligere information og ansøgning
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

  • Kirke- og kulturmedarbejder Anna Thorning på tlf. 51174240 eller mail: anna@aaby-sogn.dk
  • Daglig leder Margrethe Vejs-Petersen tlf. 51382205 eller mail: manv@km.dk

Send din ansøgning og relevante bilag i én samlet fil pr. mail til: 8122fortrolig@sogn.dk

Vi holder samtaler i uge 25 og gør opmærksom på, at vi indhenter referencer og børneattest.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge.

Læs mere om os på vores hjemmeside: www.aaby-sogn.dk