Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges

Kirketjener søges.

 

En stilling som kirketjener ved Hover og Grejsdal Kirker, Hover Sogn bliver ledig pr. 1. sept. 2020.

 

Stillingen er på 37 timer med 2 ugentlige fridage samt 2 friweekends i kvartalet.

 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

Kirketjeneste ved gudstjenester, vielser, bisættelser/begravelser. Rengøring af kirker og sognehuse. Klargøring til konfirmandundervisning og møder – også aftenmøder. Mindre reparationer.

     

Vi forventer, at du er fleksibel og praktisk anlagt. At du kan planlægge dit arbejde og at du kan arbejde selvstændigt. At du kan indgå i samarbejde omkring aktiviteter i kirkerne og i sognehusene. At du er loyal, venlig og imødekommende.

 

Vi tilbyder ordnede arbejdsforhold og et godt kollegialt fællesskab.

 

Ansættelse sker ved Hover Sogns Menighedsråd beliggende Hover Kirkevej 76, 7100 Vejle.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 274.733 kr. (nutidskroner) ved ansættelse på 37 timer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirsten Hovmøller på telefonnummer 42953087/mail: kih@km.dk

Se mere om sognet på vores hjemmeside: www.hover-grejsdal-kirker.dk              

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7906fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. august 2020 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.