Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Johanneskirken og Greve Kirke

Kirketjener søges.

 

Til varetagelse af kirketjenerarbejdet i Greve Sogns to kirker, Johanneskirken i midtbyen og Greve Kirke i landsbyen, søger vi til tiltrædelse den 1. november – eller tidligere - en medarbejder, der i samarbejde med sognets øvrige 2 kirketjenere kan varetage de mangeartede opgaver, der er forbundet med en omfattende og alsidig aktivitet i sognet.

Greve Sogn har knap 11.000 indbyggere, og der er 19 ansatte i sognet. Der er møde- og undervisningslokaler samt kontorer i tilknytning til begge kirker.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en imødekommende og hjælpsom person med et positivt forhold til Folkekirken. En person som evner at indgå positivt i samarbejdet med menighedsråd, præster samt sognets øvrige personalegrupper, og som samtidig kan arbejde selvstændigt med de forskellige opgaver, der blandt andet omfatter kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger, servicering ved møder og arrangementer, klargøring af lokaler og rengøring. Medvirken ved arrangementer uden for kirkerne kan lejlighedsvis forekomme.

Det er en væsentlig forudsætning for arbejdets udførelse, at du kan stille bil til rådighed.

 

Der vil i forbindelse med ansættelse blive indkaldt straffeattest og børneattest.

Ansættelse sker ved Greve Sogns Menighedsråd beliggende Skoleholmen 9, 2670 Greve.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

De første 3 måneder af ansættelsen anses som værende prøvetid.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,25 kr. (nutidskroner).

 

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner).

 

OK tillæg på 1.247,51 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 282.420,25 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Erik Jørgensen på tlf. 20 12 73 65.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Greve Sogn pr. på adressen: 7194fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19.8.2022 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 26.8.2022.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.