Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Jebjerg kirke og kirkegård

Stillingen som graver ved Jebjerg kirke og kirkegård, Jebjerg-Lyby sogne er ledig pr. 1. juni 2020

 Vi forventer, at du: 

Er faglært gartner – gerne anlægsgartner med erfaring fra arbejdet på kirkegården.

Graveren har ansvaret for den daglige drift, vedligeholdelse og udvikling på kirkegårdene i et tæt positivt samarbejde med vores ansatte og menighedsrådet.

Arbejder med IT som en naturlig del af arbejdsopgaverne 

At du er en engageret og loyal medarbejder med høje kvalitetskrav til arbejdet på kirkegårdene 

Altid har en positiv tilgang til brugerne og er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg 

At du har lyst til og respekt for de særlige arbejdsopgaver, der udgør stillingen 

Det er en fuldtidsstilling – 37 timer pr. uge 

Som graver ved Jebjerg kirke ligger også følgende arbejdsopgaver 

Passe alle vores udenoms-arealer herunder præstegårdshaven

Sammen med det øvrige personale stå for snerydning og saltning 

Ansættelse sker ved Jebjerg-Lyby Sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jens Peter Ladefoged tlf. 22760394

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Erik Kristensen ( erikv@kristensen.mail.dk ) tlf. 28593688

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 25-05-2020 samtalerne ligger inden for en uge efter ansøgningsfristen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.