Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartnerformand med uddannelse og erfaring inden for drift af grønne områder, ledelse, anlægsgartneri og gerne kirkegårde.

Herning Kirkegårde søger en engageret gartnerformand med uddannelse og erfaring inden for drift af grønne områder, ledelse, anlægsgartneri og gerne kirkegårde.

Stillingen som gartnerformand ved Herning Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter nærmere aftale.

Gartnerformanden varetager sammen med Kirkegårdslederen den daglige drift og ledelse af Hernings to by-kirkegårde på hver ca. 8 ha.

Vi søger en person med stærke kompetencer og erfaring inden for personaleledelse og drift af grønne områder. gartnerformanden er Kirkegårdslederens nærmeste ansatte og indgår derfor i et tæt samarbejde med Kirkegårdslederen og er dennes stedfortræder ved hans fravær. Vi lægger vægt på, at ansøgere har interesse for moderne kirkegårdsdrift/drift af grønne områder og har lyst og evne til at videreudvikle arbejdsgange og metoder med henblik på, at sikre en fortsat effektivisering og optimering af kirkegårdenes drift.

Den uddannelsesmæssige baggrund kan være gartner, gartneritekniker, skovingeniør eller lignende, men ansøgere, som kan dokumentere anden relevant uddannelse, som matcher kravene i stillingen, vil også komme i betragtning.

Det forventes at du som person har blik for at kunne planlægge og prioritere, således at balancen mellem kvalitet og effektiv drift sikres. Ansøgere skal være i besiddelse af gode samarbejdsevner, men samtidig være i stand til, i det daglige at vise vejen, og ikke være bange for at stå ved de beslutninger ledelsen træffer.

Et krav er erfaring med arbejdsledelse og arbejdsmiljø – herunder være god til at uddelegere opgaver og ansvar, være rimelig rutineret it-bruger, har en god viden om haveplanter, er løsningsorienteret og klar til kreativt at udvise handlekraft, så pludselige opståede problemer løses bedst muligt, er klar til at medvirke til at sikre relevant faglig udvikling af medarbejdere og være med til fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø, fysisk som psykisk. Naturligt forventes det, at du vil være en loyal samarbejds- og sparringspartner over for såvel den politiske som den administrative ledelse.

Vi lægger vægt på at betjeningen af kirkegårdenes brugere sker på en optimal og professionel måde. Det forventes, at du deltager i anvisning af gravsteder, indgår aftaler om anlæg og vedligeholdelsesaftaler, er med til at indkøbe div. materialer, maskiner, medvirke ved tjenester i kapellerne, samt indgå i kirkegårdens turnus for lørdagstjenester.

Vi tilbyder et selvstændigt job med et alsidigt ansvarsområde, hvor der vil være gode muligheder for at være med til, at præge udviklingen af Din egen stilling, samt fremtidens kirkegårde i Herning.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Kirkegårdsleder Torben Rasmussen tlf. 97120511.

 

Skriftlig ansøgning inkl. bilag for faglig uddannelse etc. sendes til:

Herning Kirkegårde

Vestergade 63-65

7400 Herning

Eller via tr@herning-kirkegaarde.dk

Mrk. Ansøgning ”Gartnerformand”

Ansøgningsfrist d. 1. april 2023.