Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn

Sørup, Ollerup og Kirkeby kirker søger kordegn pr. 1. februar 2022.

En stilling som kordegn ved Sørup, Ollerup og Kirkeby Kirker er ledig pr.  1. februar 2022.

Stillingen er i alt på 20 timer.

Tjenestesteder:

Ollerup Kirkekontor, Svendborgvej 102B, 5762 Vester Skerninge (11 timer).

Sørup Kirkekontor, Sørup Kirkevej 33, 5700 Svendborg (9 timer).

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering
 • Betjening af kirkekontoret og sekretær for præsterne og menighedsråd
 • Deltagelse i møder
 • Kommunikationsopgaver, herunder grafisk tilrettelæggelse af trykte og elektroniske materialer, opdatering af hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve, plakater m.v.

Vi forventer, at du:

 • minimum har gennemført grundmodul i personregistrering
 • i praksis har kendskab til Person 3.0 og gerne erfaring med personregistrering
 • er serviceminded over for kontorets og kirkens besøgende, så alle føler sig velkomne
 • er god til at samarbejde
 • har kreativ sans og viden om eller erfaring med PR/kommunikationsopgaver. Herunder hjemmeside, Facebook samt digital kalender
 • kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge din dag
 • arbejder struktureret, omhyggeligt og er kvalitetsbevidst 

Ansættelse sker ved Sørup Sogns Menighedsråd beliggende Sørup Kirkevej 33, 5700 Svendborg.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er ikke  rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Sørup Menighedsråds Formand og Kontaktperson Luise Nyboe Kiersgaard på telefonnummer 2293 5786 /mail 7678@sogn.dk eller til Sørup Kirkes Sognepræst Hanne Wieland på tlf. 6221 3133/ mail: hawi@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kontaktperson Luise Nyboe Kiersgaard på mail til 7678fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2/2022.

Har du ikke hørt fra os inden den 28. januar 2022, er stillingen besat til anden side.

Menighedsrådet oplyser, at der kan blive indhentet referencer.