Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker

Organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker, Syddjurs provsti, Aarhus Stift

Stillingen som organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker er ledig med tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi søger en PO- eller KMOK- organist eller en studerende, og stillingen er på 18 timer pr. uge.

Der bliver senere mulighed for at udvide timetallet i stillingen.

 

Vi er et team af 3 organister og kolleger, som mangler en 4. organistkollega.

I teamet dækker vi i fællesskab alle tjenester ved de tre kirker. Du kan forvente at have fri hver 2. eller 3. weekend og kun stå til rådighed en lørdag om måneden. Der er stor fleksibilitet i forhold til at kunne få fri, når det er nødvendigt. Vi har pt en turnus, hvor vi på skift holder fri i jul og påske.

 

Vi kan tilbyde

- et godt arbejdsklima med alle kirkens ansatte og menighedsrådet.

- fagkolleger - stor fleksibilitet i forhold til arbejdstider - gode instrumenter

 

Kirkernes orgler:

- Thorsager Kirke: Bruno Christensen 2004 på 15 stemmer

- Bregnet Kirke: P.G.Andersen & Bruhn 2006 på 19 stemmer

- Feldballe Kirke: Bruno Christensen 1992 på 8 stemmer

 

Organisten skal varetage flg. opgaver:

- Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger

- Lede Folkekoret (et projekt kor der medvirker til gudstjenester 3-4 gange årligt)

- Være med til minikonfirmandundervisningen

- Arrangere koncerter og musikgudstjenester sammen med koncertudvalget

- Spille til fællessange til sogneaftener og sangaftener

- Indgå i et fagligt team sammen med de tre øvrige organister samt præsterne.

 

Thorsager, Bregnet og Feldballe sogne er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv med mange forskellige aktiviteter og en velsyngende menighed.

 

Vi forventer, at du

- har indsigt og forståelse for kirkens liv og kirkemusikkens tradition og fornyelse

- har gode samarbejdsevner

- har lyst til at deltage i menighedens liv.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Alle aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. For PO-organister er stillingen klassificeret til lønramme 23/26.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Helle Sandberg Zederkof på tlf. 24456236

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8242fortrolig@sogn.dk

senest d.1.oktober 2020.

 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i oktober måned.

 

Se mere om kirkerne på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk