Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Højmessesanger (bas) søges til Domkoret

Højmessesanger (bas) søges til Domkoret

Domkoret er et ungt og dynamisk kor...

Kirkekorsangeren medvirker som medlem af kirkens kor til, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber så værdigt som muligt.

Kirkekorsangeren skal ved stadig øvelse og vedligeholdelse af stemmen søge at opretholde og udbygge sine forudsætninger for at opfylde sin tjenestepligt.

Kirkekorsangeren medvirker ved folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger i den eller de kirker og gudstjenestelokaler og andre tjenestesteder, hvor Kirkekorsangeren er ansat, som beskrevet under ”Tjenestepligtens omfang”.

Prøver

Kirkekorsangeren er desuden pligtig at møde til de af organisten (korlederen) fastsatte prøver.

Tjenestesteder

Kirkekorsangeren gør tjeneste ved gudstjenester, musikgudstjenester, kirkemusikaftener, andagter mv. samt kirkelige handlinger i de i Roskilde Domsogn beliggende tjenestesteder. 

Tjenestepligtens omfang

55 højmesser
18 morgen/aftengudstjenester
18 andre tjenester; ordinationer, koncerter, salmesangsaftener, særlige gudstjenester.
78 korprøver

Kirkekorsangeren står derudover til rådighed således at de anførte antal tjenester kan overskrides med indtil 15%.

Aflønning

Stillingen er aflønnet med 5,46/37,00 af lønnen på skalatrin 21, stedtillæg IV. Pr. 1/4 2012 udgør lønnen således månedligt kr. 3.285,71 (nutidskroner 3.726,37) inkl. vederlag for det antal tjenester, hvor kirkekorsangeren står til rådighed, se under ”Tjenestepligtens omfang”.

Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Ferie og tjenestefrihed

Kirkekorsangeren er berettiget til ferie efter ferielovens bestemmelser. Organisten fastlægger korets ferieplan i samråd med kirkekorsangerne. Ferieplanen fastlægges således, at tjenesten i kirken lider mindst muligt herunder.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingens indhold og aflønning kan rekvireres hos: 
Organist Michael Min Knudsen mmk@roskildedomkirke.dk

Tiltrædelse
1. september 2022

Der indkaldes til samtale/prøvesyngning løbende.

Send din ansøgning til 7156fortrolig@sogn.dk senest den 19. august 2022 kl. 12.

Roskilde Domkirke er en af Danmarks vigtigste kirkebygninger og gravsted for 39 danske konger og dronninger. Domkirken er også UNESCO verdensarv og besøges årligt af over 150.000 gæster, heraf mange udenlandske. Der er i Domsognet beskæftiget mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. Menighedsrådet arbejder målbevidst på at højne arbejdsglæden i Domsognet med forskellige sociale tiltag og personalegoder.