Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges til Vær-Nebel kirker

Menighedsrådet for Vær-Nebel Sogne ved Stensballe i Horsens søger kirkesangere pr 1 august 2020 eller snarest derefter.

 

Vi har 2 stillinger på 7,5 timer i ugentligt gennemsnit, men er også åbne over for én ansættelse på 14 timer i ugentligt gennemsnit. Angiv i ansøgningen hvilken stilling du er interesseret i. Arbejdsopgaverne er søn- og helligdagstjenester, hverdagstjenester f.eks. plejehjemstjenester, kirkelige handlinger samt enkelte aftenarrangementer.

Vi forstiller os, at stillingen løses i et team med 2 medarbejdere således at man har tjeneste hver anden weekend. Vi er dog åbne for, at én medarbejder kan varetage opgaven.

 

Vi søger dygtige, engagerede og samarbejdsvillige kirkesangere med gode stemmer, der i et konstruktivt samspil med sognepræst(er), organist og menighedsråd kan varetage de kirkelige og musiske funktioner, der er forbundet med stillingen, i et åbent og kirkemusikalsk arbejde. Du skal kunne lede kirkesangen - også uden anden musikalsk ledelse – f.eks. ved graven.

 

Vi lægger især vægt på gode samarbejdsevner og stabilitet.

Interesse for det kirkelige og salmesang regner vi for en selvfølge.

 

Stillingen på 7,5 timer aflønnes på individuelle vilkår. Løn (inkl. rådighedsbeløb) vil være mellem 4-5.000 kr. pr måned – afhængig af kvalifikationer.

 

Stilling på 14 timer aflønnes er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

                          

Årslønnen aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. Der er (rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner)

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 108.510 kr. ved ansættelse på 14 timer (nutidskroner). – Svarende til en månedsløn (inkl. Rådigheds- og ok tillæg) på 8.155 kr + pension. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Henvendelse vedrørende stillingerne kan rettes til kontaktperson Ingelise Terp på telefon3026 8933.

 

Ansøgning kan sendes på 8048fortrolig@sogn.dk senest den 1. juni. 2020

Samtaler forventes afholdt den 17. juni 2020