Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsleder søges til Skagens kirkegårde

Stillingen er på fuld tid og er ledig til besættelse 1. december 2019 eller snarest derefter.

 

Skagen har tre kirkegårde:

 • Skagen Kirkegård – en mindre kirkegård som afløste kirkegården ved Den tilsandede Kirke, da den sandede til.
 • Skagen Assistens Kirkegård – en stor kirkegård som blandt andet er kendt for sine kunstnergrave, krigsgrave og relationer til søens folk. På denne kirkegårds område findes også kapel, kirkegårdskontor, mandskabsbygning og maskinhal.
 • Højen Kirkegård - en lille og meget speciel kirkegård med stærke referencer til byens
 • redningsmænd og redningshistorie.

Derudover passer vi også Hulsig Kirkegård, en mindre kirkegård der ligger lidt syd for Skagen.

 

I Skagen mærker vi også den ændrede begravelseskultur med en del ledige gravsteder til følge.

Menighedsrådet og kirkegårdsudvalget har et stærkt ønske om, at kirkegårde fortsat skal være

foretrukne begravelsessteder og er derfor indstillet på at udvikle især Assistens kirkegård, så man vil kunne tilbyde attraktive gravformer og samtidig få omlagt kirkegården til et mere vedkommende sted for byens borgere og også gerne for de mange, der årligt gæster Skagen.

 

Som leder vil dine hovedopgaver omfatte følgende:

 • Være daglig leder for et personale der består af en assistent og 6-7 medarbejdere.
 • Lede og fordele arbejdet på kirkegårdene.
 • Igangsætte arbejdet med en visionær udviklingsplan for Assistens kirkegård.
 • Udarbejde plejeplaner og planer for en løbende udvikling af kirkegårdene.
 • Indgå aftaler med pårørende, bedemænd og den øvrige kirkebetjening.
 • Regnskab, budget og andre administrative opgaver som knytter sig til kirkegårdsdriften.
 • APV og MUS for kirkegårdens personale i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson.
 • Ansætte og afskedige personale i samarbejde med menighedsrådet.
 • Samarbejde og idéudveksling med kirkegårdsudvalget.

 

Vi søger en kirkegårdsleder med disse kvalifikationer:

 • Faglig uddannelse som have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, hortonom,
 • landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog, anlægsgartner med efteruddannelse eller lignende
 • Ledelseserfaring.
 • Aktiv og synlig deltagelse i det praktiske arbejde på kirkegårdene.
 • Kendskab og viden om moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur - både praktisk og
 • administrativt.
 • Visionær i forhold til udviklingsmuligheder på vore kirkegårde.
 • Påtager sig opgaven med at være kirkegårdenes ansigt udadtil.
 • Fleksibel og samarbejdsinteresseret på tværs af alle faggrupper ved kirken.
 • Konstruktivt og loyalt indstillet på et tæt samarbejde med kirkegårdsudvalg, daglig leder, kontaktperson, samt kirkens øvrige personale og frivillige

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold.
 • En arbejdsplads der giver mulighed for personlig udvikling.
 •  

Vi vil anbefale, at du besøger kirkegårdene og danner dig dit eget indtryk af arbejdspladsen.

Kontakt daglig leder Jørgen Steen, tlf. 2169 3999 for aftale om tid til besøg.

 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er klassificeret i lønramme 32 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår med folkekirken som ansættelsesområde.

Endvidere er der et årligt administrationstillæg på kr. 4.700 (årligt grundbeløb pr. 31.03.2012).

Det bemærkes, at administrationstillægget ikke er pensionsgivende.

Der er tre måneders prøvetid.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos

Daglig leder Jørgen Steen, tlf.: 2169 3999

Kontaktperson Anette Smith Schou, tlf.: 2818 6330

Formand for kirkegårdsudvalget Per Faurholt, tlf.: 2653 7273

Kasserer Arne Lundholm Ehrenreich, tlf.: 2964 9578

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Skagen Menighedsråd på mailadressen:

8480fortrolig@sogn.dk mærket Kirkegårdsleder

senest fredag den 1. november 2019 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 45 med en eventuel anden runde i uge 46 eller efter aftale.

 

Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Læs mere om Skagens Kirkegårde på www.skagenkirke.dk