Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa Sogn

En fuldtids stilling som kirketjener ved i Aabenraa sogn er ledig pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter.

Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger og mange frivillige i et aktivt sogn. Der er gode muligheder for personlig udvikling og for at sætte sit eget præg på arbejdet. 

Opgaver

Det er en central opgave, at forestå kirkebetjeningen ved Sct. Nicolai Kirke, samt betjening ved Nicolaihuset. Arbejdet foregår i samarbejde med gode kolleger og i samspil med de mange forskellige mennesker, der bruger kirkerne og Nicolaihuset.

Opgaverne omfatter forberedelse og gennemførelse af kirkelige handlinger, rengøring og klargøring, herunder bl.a. servicering i Nicolaihuset ifm. de mange forskellige aktiviteter, som afholdes her. Videre er det en opgave at vedligeholde de udendørs arealer.

Der vil forekomme opgaver ved sognets to andre kirker. 

Vi forventer, at du:

  • har interesse for arbejdet omkring sognets kirkeliv
  • er serviceminded og indstillet på det gode samarbejde med såvel forskellige faggrupper som med frivillige
  • har fokus på opgaveløsningen og er løsningsorienteret
  • Er robust og kan arbejde selvstændigt samt let skaber dig et overblik over opgaverne og er i stand til at prioritere
  • Er ubesværet bruger af IT og har kompetencer og lyst til at sætte sig ind i kirkens lyd- og billedsystemer
  • forstår tysk til husbehov
  • har kørekort 

Løn – og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Se organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Lønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Udgangspunktet er en begyndelsesløn på 274.733,00 kr. for en fuldtidsstilling.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen og der ydes et rådighedstillæg på kr. 25.926,05 årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal uddannelsen gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid, og der indhentes børneattest inden ansættelse. 

Yderligere oplysninger:

fås hos administrationschef Morten Hansen, tlf. 51518554. Se også mere om Aabenraa Sogn på www.aabenraasogn.dk

Ansøgningfrist: den 13. august.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 9010fortrolig@sogn.dk 

Der forventes afholdt samtaler d. 25., 26. eller 27. august 2020.