Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener i Gauerslund Sogn

Stilling som kirketjener i Gauerslund Sogn pr. 1. august 2020 eller efter aftale

 

Stillingen er på 19 timer pr. uge.

 

Information om sognet:

 • Gauerslund Sogn ligger mellem Vejle og Fredericia. Der er to kirker: Gauerslund Kirke fra 1200-tallet og Brejning Kirke fra 1967. Endvidere er der et sognehus, der er under udvidelse.
 • Sognet har 3 præster, 1½ organist, 2 kirketjenere, kordegn og kirke- og kulturmedarbejder. Der bor godt 10.000 indbyggere i sognet og godt 8.500 er medlemmer af Folkekirken. Der er god opbakning fra sognet til kirken.
 • Sognet er børnerigt, der er to skoler, flere børnehaver, ældrecenter, plejehjem, en del borgere med mentale handicaps samt et godt foreningsliv.

 

Du skal som kirketjener varetage følgende opgaver:

 • Klargøring og forberedelse af lokaler ifm. diverse arrangementer i Sognehuset i dagtimerne såvel som om aftenen
 • Indkøb, anretning/tilberedning og servering af mad til undervisning og mindre møder (lettere anretning)
 • Klargøring til og deltagelse i gudstjenester på skift
 • Vikariere ved kirketjeneres ferie og sygdom
 • Diverse ad hoc-opgaver som tøjvask, opvask evt. pasning af blomster
 • Deltagelse i ugentligt kalendermøde

  Vi søger en medarbejder der:
 • er imødekommende og engageret – og møder kirkens brugere med et smil.
 • har god situationsfornemmelse, da du vil møde mennesker i alle livssituationer.
 • kan bevare overblikket, har praktisk sans og kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt med at nå egne opgaver – men også er klar til at springe til, når en kollega har brug for hjælp.
 • kan indgå positivt i et team, der brænder for kirkens liv og vækst.


Hos os vil du opleve:

 • En alsidig stilling med mange spændende arbejdsopgaver.
 • Et godt arbejdsklima præget af humor og mange smil i samarbejdet mellem faggrupperne.
 • Kontor i Sognehuset ved Gauerslund Kirke.
 • Mulighed for at præge og udvikle sognets arbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Gauerslund Sogns Menighedsråd beliggende Kirkebakken 32, 7080 Børkop

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

NÆRMERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til kirketjenerne Anne Grethe Rolighed og Hans Joensen på telefon 40 30 57 76, mail agrolighed@kirketjener.dk eller til kontaktperson Anne Mette Mulvad Larsen 23 74 82 18.

ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til Gauerslund Sogns Menighedsråd pr mail: 7916fortrolig@sogn.dk

ANSØGNINGSFRIST: 8. juli 2020