Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn til Gl. Holte Kirke

En stilling som kordegn ved Gl. Holte Kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende hovedopgaver:

  • Personregistrering
  • PR
  • Opdatering af hjemmeside (Churchdesk)
  • Sekretæropgaver for menighedsrådet og præster

Gl. Holte Sogn har 5.479 indbyggere. Der er ansat to kirketjenere, en organist, en sognehusværtinde og to præster i sognet. Kirketjeneste er ikke den del af stillingen. Gl. Holte Kirke er kendetegnet ved en lang række aktiviteter både for unge og ældre. Se mere på glholtekirke.dk.

Vi forventer, at du:

  • Er engageret
  • Har erfaring
  • Besidder høj faglighed
  • Yder god service til borgerne
  • Sætter pris på at indgå i et stærkt samarbejde med kollegerne
  • Har gode kundskaber inden for it og kommunikation

Ansættelse sker ved Gl. Holte Sogns Menighedsråd beliggende Kohavevej 81, 2950 Vedbæk.

Ansættelsesområdet er Rudersdal Provsti

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for to år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 292.103,12 kr. – 387.036,75 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 306.708,73 kr. (nutidskroner). OK-tillæg 835,75 kr. (nutidskroner). Løn og OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er tre måneders prøvetid i ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Signe Ahlburg på telefonnummer 2151 3618 eller mail: saka@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Gl. Holte Sogns Menighedsråd, Kohavevej 81, 2950 Vedbæk eller på mail: 7128@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. januar kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted medio januar.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.