Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Glamsbjerg og Køng Kirkegårde, Glamsbjerg sogn er ledig pr. 1. april 2021.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

 

Stillingen er tidsubestemt med årlig vinterhjemsendelse i perioden fra 15. december til 31. marts.

 

De vigtigste arbejdsopgaver:

*Anlæg og vedligeholdelse af gravsteder og beplantninger

*Beskæringsarbejde

*Deltage ved begravelser og urnenedsættelser

*Indgå i varetagelse af job som kirketjener - du vil på skift med dine kolleger varetage funktionen som kirketjener i weekender og på helligdage

* Bidrage til at kirkegængerne og besøgende på kirkegården føler sig velkomne

 

Vi forventer, at:

*Du har plantekendskab og erfaring med anlægsarbejde

*Du er fleksibel og arbejdsom og har gode samarbejdsevner

*Du er serviceminded og har kørekort

*Du vil bidrage til, at kirkegængerne og besøgende på kirkegården føler sig velkomne

*Du kan arbejde selvstændigt

 

Vi kan tilbyde:   

*At arbejde i et tværfagligt team hvor der er plads til forskellighed, gensidig respekt og høj faglighed

* Et afvekslende og alsidigt arbejde

*Engagerede kollegaer, menighedsråd og frivillige

*Et godt arbejdsmiljø

* Mulighed for kurser og kompetenceudvikling

* Frisk luft og godt humør

 

Ansættelse sker ved Glamsbjerg Sogns Menighedsråd beliggende Poul Mose Parken 70, 5620  Glamsbjerg.

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 254.542,00 (trin 1) og kr. 261.649,46 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.247,94 (trin 1) og kr. 300.998,39 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Steen Jensen på telefonnummer 40430097/mail 7817fortrolig@sogn.dk eller til graver Hanne Madsen, tlf. 40 31 25 24. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7817fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted  d. 25. og 26. februar 2021.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.